Ζούπη Ζωή

Πτυχίο Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Γραμματεία Τομέα Ενέργειας, Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74085
Fax: +30 24210 74085

Email: zoupi (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα