Αράβας Νικόλαος

Καθηγητής, PhD'85 University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ
Υπολογιστική Μηχανική των Κατασκευών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 2421 074002
Fax: +30 2421 074009

Email: aravas (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
  • Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός (1980), ΑΠΘ
  • MSc (1982) in Theoretical & Αpplied Mechanics, University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ
  • PhD (1985) in Theoretical & Αpplied Mechanics, University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ο Νίκος Αράβας γεννήθηκε (1957) και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου αποφοίτησε το 1980. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Illinois at Urbana-Champaign των ΗΠΑ και απέκτησε τα διπλώματα Masters (1982) και Διδακτορικό (Ph.D., 1984) στην Θεωρητική και Εφηρμοσμένη Μηχανική.

Μετά το διδακτορικό του εργάστηκε στην βιομηχανία και το 1986 ξεκίνησε την ακαδημαϊκή του καριέρα στο Τμήμα Μηχανολόγων του University of Pennsylvania των ΗΠΑ, όπου και δίδαξε για 11 χρόνια. Το ερευνητικό έργο του κ. Αράβα εστιάζει στην Υπολογιστική Μηχανική των Υλικών. Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και το επιστημονικό του έργο αναγνωρίζεται διεθνώς, όπως προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό αναφορών στις εργασίες του στη διεθνή βιβλιογραφία και από την κλήση του ως κριτή σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. To 1987 βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ με το Presidential Young Investigator Award, το οποίο απονέμεται σε διακεκριμένους νέους επιστήμονες. Ο κ. Αράβας είναι Fellow της ASME. Πρόσφατα του απονομήθηκε το "Distinguished Alumni Award" από το Department of Mechanical Science and Engineering (MechSE) του University of Illinois at Urbana-Champaign. Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει αποφοίτους του Τμήματος με σημαντική επαγγελματική, τεχνική και κοινωνική δράση, η οποία τιμά το Πανεπιστήμιο του Illinois.

Το 1996 εξελέγη Καθηγητής της Υπολογιστικής Μηχανικής των Κατασκευών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Με την επιστροφή του στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Βόλο, είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής και Αντοχής των Υλικών.

Τον Ιανουάριο του 1999 ήταν μέλος του πρώτων Πρυτανικών αρχών που εξελέγησαν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, διετέλεσε Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος. Με την επίσημη σύσταση της Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2004, ο κ. Αράβας εξελέγη στη θέση του πρώτου Κοσμήτορα της Σχολής. Κατά τη θητεία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ο κ. Αράβας διετέλεσε επίσης Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας, και Προεδρεύων των νεοϊδρυθέντων Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων.

Το 2005 ήταν μέλος της ομάδος συναδέλφων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που συνέταξε την πρόταση για την ίδρυση του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας (γνωστού ως ΚΕΤΕΑΘ). Το Ερευνητικό Κέντρο ιδρύθηκε το 2006 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κ. Αράβας κατέχει τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Μηχανοτρονικής του ΚΕΤΕΑΘ. Ο κ. Αράβας έχει διατελέσει τεχνικός σύμβουλος μεγάλων διεθνών εταιριών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μηχανολογικών και αεροναυπηγικών κατασκευών.

Για λεπτομέρειες σχετικά με ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και για κατάλογο πρόσφατων δημοσιεύσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Μηχανικής & Αντοχής Υλικών (EMAY).

Profiles of Nikos Aravas: Google Scholar 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • L.A. Spyrou and N. Aravas, “Muscle and tendon tissues: Constitutive modeling and computational issues”, Journal of Applied Mechanics, Vol. 78, No. 4, pp. 041015/1-10, July 2011. [DOI: 10.1115/1.4003741] Download
  • N. Aravas, “Plane-strain problems for a class of gradient elasticity models – A stress function approach”, Journal of Elasticity, Vol. 104, pp. 45-70, 2011. Download
  • Gaitanaros, S., Karaiskos, G., Papadimitriou, C. and Aravas, N. (2010). "A Bayesian Methodology for Crack Identification in Structures using Strain Measurements." International Journal of Reliability and Safety, Vol. 4, pp. 206-237, 2010. Download
  • N. Aravas and A.E. Giannakopoulos, “Plane asymptotic crack-tip solutions in gradient elasticity,” International Journal of Solids and Structures, Vol. 46, pp. 4478-4503, 2009 Download
  • N. Aravas and C. S. Laspidou, `On the calculation of the elastic modulus of a biofilm streamer', Biotechnology and Bioengineering, Vol. 101, pp. 196-200, 2008. Download
  • F. Xu, N. Aravas and P. Sofronis, `Constitutive modeling of solid propellant materials with evolving microstructural damage', Journal of Mechanics and Physics of Solids, Vol. 56, pp. 2050-2073, 2007. Download
  • F. Xu, P. Sofronis, N. Aravas and S. Meyer, `Constitutive modeling of porous viscoelastic materials', European Journal of Mechanics/A Solids, Vol. 26, pp. 936-955, 2007. Download