Οικονόμου Αθηνά

Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Γεωπόνου
Γραμματέας Τομέα Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης

(Σε απόσπαση στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74055

Email: aoikonom (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα