Ανδρίτσος Νικόλαος

Καθηγητής, PhD'86 University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ
Πειραματικά Φαινόμενα Μεταφοράς

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74072
Fax: +30 24210 74085

Email: nandrits (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
 • Διπλ. Χημικός Μηχανικός (1979), ΑΠΘ
 • MSc (1981) Chemical Engineering, University of Manchester, Ηνωμένο Βασίλειο
 • PhD (1986) Chemical Engineering, University of Illinois at Urbana-Champaign, Η.Π.Α.
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

O Νίκος Ανδρίτσος ήρθε στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2003 και σήμερα είναι καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο των Πειραματικών Φαινομένων Μεταφοράς. Γεννήθηκε το 1956 στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, από όπου αποφοίτησε το 1979. Έκανε αρχικά μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Manchester - Institute of Science & Technology λαμβάνοντας το δίπλωμα Μ.Sc. το 1981 και κατόπιν στο University of Illinois at Urbana-Champaign, όπου του απονεμήθηκε το διδακτορικό δίπλωμα το 1986. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών του στις Η.Π.Α. εργάστηκε ως Βοηθός Διδασκαλίας και Έρευνας. Το ακαδημαϊκό έτος 1982-83 του απονεμήθηκε το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας από το Department of Chemical Engineering. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης το καλοκαίρι του 1987.

Από τον Ιανουάριο του 1987 και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εργάστηκε ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ), που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας. Σε αυτό το Ινστιτούτο εργάστηκε αρχικά στη βαθμίδα του Ερευνητή Δ', από το 1992 στη βαθμίδα του Ερευνητή Γ' και από το 1998 ως Ερευνητής Β'. Έχει επίσης διατελέσει Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΚΕΠ/ΤΠΘ), από το 1995 μέχρι το 2002, μέλος της Επιστημονικής Γνωμοδοτικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ (Οκτ. 2001-Μάιος 2003) και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη και το σχεδιασμό ή τροποποίηση φυσικοχημικών διεργασιών (σε θέματα πολυφασικών ροών, εναλλακτών θερμότητας, τεχνολογίας μεμβρανών, απομάκρυνσης ρύπων από υγρά ρεύματα και κρυστάλλωσης) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στη βιομηχανία, την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και βιομηχανικών παραπροϊόντων και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης έχει ενδιαφέρον στη μελέτη της φθοράς και συντήρησης μνημείων από πέτρα. Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και είναι συν-συγγραφέας ενός βιβλίου για τη Γεωθερμική Ενέργεια στα Ελληνικά και ενός στα Αγγλικά.

Έχει διδάξει τα μαθήματα Φαινόμενα Μεταφοράς, Ενέργεια & Περιβάλλον, Τεχνολογία Βιομηχανικής Αντιρρύπανσης, Πολυφασικές Ροές και Μεταφορά Θερμότητας με Αλλαγή Φάσης (Μεταπτυχιακό), Εμβάθυνση στα Φαινόμενα Μεταφοράς (Μεταπτυχιακό) και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τέλος, συμμετέχει από το 1999 ως Εισηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Α.Π.Θ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού».

Profiles of Nikos Andritsos: ResearcherID (Science Citation Index)  |  Google Scholar 

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
 • Kostoglou, M., Chrysafis, N. and Andritsos, N. Modelling Tomato Dehydration in a Tunnel Dryer using Geothermal Energy. Drying Technology: An International Journal, 31:1, 5-16, 2013. Download Abstract  
 • Tzotzi, C. and Andritsos, N.  Interfacial Shear Stress in Wavy Stratified Gas-Liquid Flow in Horizontal Pipes. Int. J. Multiphase Flow, 54, 43-54, 2013. Download Abstract  
 • Andritsos, N., Dalabakis, P., Karydakis, G., Kolios, N. and Fytikas, M.   Characteristics of Low-Enthalpy Geothermal Applications in Greece. Renewable Energy36, pp. 1298-1305, 2011.  Download Abstract  
 • Tzotzi, C., Bontozoglou, V., Vlachogiannnis, M. and Andritsos, N.  Effect of Fluid Properties on Flow Patterns in Two-Phase Gas-Liquid Flow in Horizontal and Downward Pipes. Industrial & Engineering Chemistry Research, 50 (2), pp 645–655, 2011[doi:10.1021/ie100239v].  Download Abstract  
 • Leontidis, V., Vatteville, J., Vlachogiannis, M., Andritsos, N. and Bontozoglou, V. Nominally two-dimensional waves in inclined film flow in channels of finite width. Physics of Fluids, 22, 112106 (2010). Download

  Abstract  
 • Spanos, N., Patis, Α.,  Kanellopoulou, D., Andritsos, N., and Koutsoukos, P.G. Precipitation of calcium phosphate from Simulated Milk Ultra-Filtrate solutions. Crystal Growth & Design, 7, 25-29, 2007. Download

  Abstract  
 • Tzotzi, C., Pahiadaki, T., Andritsos, N., Yiantsios,S.G. and Karabelas, A.J. An experimental study of CaCO3 scaling of RO and NF membranes in cross-flow filtration. J. Membrane Sci., 296, 171–184, 2007. Download
  Abstract