Μήτρη Στρατηγούλα

Χημικός Πανεπιστήμιο Πατρών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74081

Email: smitri (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • S Mitri, D Medvedev, S Kontou, E Gorbova, A Demin, P Tsiakaras Polarization study of Fe| BaCe 0.5 Zr 0.3 Y 0.08 Yb 0.08 Cu 0.04 O 3-δ| Fe electrochemical cells in wet H 2 atmosphere International Journal of Hydrogen Energy, In Press Corrected Proof, 2015
  •  Ananyev,M., Medvedev, D., Gavrilyuk, A., Mitri, S., Demin, A.,Malkov, V., Tsiakaras P.,Cu and Gd co-doped BaCeO 3 proton conductors: Experimental vs SEM image algorithmic-segmentation results Electrochimica Acta, 125, 371-379, 2014
  • Mitri, S., Medvedev, D., Gorbova, E., Demin, A., Tsiakaras, P, BaCe0.5Zr0.3Y0.08Yb0.08Cu0.04O3-δ proton electrolytes: synthesis, characterization and polarization studies using cobalt electrodes in H2 atmosphere, Conference on Solid State Chemistry SSC 2014 Slovakia. 6-11July 2014
  • Medvedev D, Mitri S,  Lagaeva Y, Demin,A Tsiakaras P, Thermodynamic stability of Zr-substituted barium cerate system, 11th Conference on Solid State Chemistry SSC 2014 Slovakia. 6-11July 2014