Σερέτης Αντώνιος

Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74081

Email: serantonis (AT) gmail.com

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Seretis A.,  Brouzgou A. and Tsiakaras P., Oxygen reduction reaction on novel carbon supported PtxIry and Pt­xPdy electrocatalysts, 16th  International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies 29th June- 6th July, 2019, Thessaloniki, Greece.
  • Σερέτης A., Μαλαμάς N.,Κατσαρός Σ., Μπρούζγου Α. και Τσιακάρας, Π.Καταλυτική αναμόρφωση και υδρογονόλυση της γλυκερόλης σε υγρή φάση και σε αντιδραστήρα μη-συνεχούς ροής, 11 Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, 14-16 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη.
  • Seretis,A., Tsiakaras, P. Aqueous phase reforming (APR) of glycerol over platinum supported on Al2O3 catalyst Renewable Energy 85, 1116-1126, 2016
  • Seretis,A. Tsiakaras, P. A thermodynamic analysis of hydrogen production via aqueous phase reforming of glycerol, Fuel Processing Technology 134, 107-115, 2015