Τζορμπατζόγλου Φωτεινή

Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Θ.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74066

Email: fotinitzo (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • K Wang, Z Pan, F Tzorbatzoglou, Y Zhang, Y Wang, P Tsiakaras, S Song An investigation of WC stability during the preparation of Pt@ WC/OMC via a pulse microwave assisted polyol method Applied Catalysis B: Environmental 166, 224-230,2015
  • F Tzorbatzoglou, A Brouzgou, P Tsiakaras Electrocatalytic activity of Vulcan-XC-72 supported Pd, Rh and PdxRhy toward HOR and ORR Applied Catalysis B: Environmental 174, 203-211, 2015
  • Stamatis, A., Vinni, C., Bakalis, D., Tzorbatzoglou, F., Tsiakaras. P. , Exergy analysis of an intermediate temperature solid oxide fuel cell gas turbine hybrid system fed with ethanol Energies , 5, (11), pp.4268-4287