Τζορμπατζόγλου Φωτεινή

Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Θ.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74066

Email: fotinitzo (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Tzorbatzoglou,F., Brouzgou, A., Jing,S., Wang,Y., Song,S., Tsiakaras P., Oxygen reduction and hydrogen oxidation reaction on novel carbon supported PdxIry electrocatalysts, International Journal of Hydrogen Energy, 43, 11766-11777, 2018
  • K Wang, Z Pan, F Tzorbatzoglou, Y Zhang, Y Wang, P Tsiakaras, S Song An investigation of WC stability during the preparation of Pt@ WC/OMC via a pulse microwave assisted polyol method Applied Catalysis B: Environmental 166, 224-230,2015
  • Tzorbatzoglou, F ., Brouzgou, A., Tsiakaras, P. Electrocatalytic activity of Vulcan-XC-72 supported Pd, Rh and PdxRhy toward HOR and ORR Applied Catalysis B: Environmental 174, 203-211, 2015
  • Tzorbatzoglou F, Brouzgou A. and Tsiakaras P. , Free Electrocatalysts for Hydrogen Oxidation in Alkaline Media, European Hydrogen Energy Conference, March 12th-14th, 2014
  • Tzorbatzoglou F,  Brouzgou A and Tsiakaras P, Low Temperature Hydrogen Oxidation over Platinum Free Electrocatalysts: PEMFC vs AEMFC, European Hydrogen Energy Conference, March 12th-14th, 2014 - Seville, Spain
  • Stamatis, A., Vinni, C., Bakalis, D., Tzorbatzoglou, F., Tsiakaras. P. , Exergy analysis of an intermediate temperature solid oxide fuel cell gas turbine hybrid system fed with ethanol Energies , 5, (11), pp.4268-4287
  • Song, S., He C, Liu J, Wang Y, Brouzgou A, Tzorbatzoglou F and Tsiakaras P, Electro-oxidation of ethanol and its Intermediate products: a two-step sequence of efficient PtSn@Rh/C synthesis, Fuel Cells 2012 Science Technology , A Grove Fuel Cell Event, 11-12 April 2012, Germany