Μπρούζγου Αγγελική (Brouzgou Angeliki)

Δρ Χημικός Μηχανικός

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74081

Email: amprouzgou (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική Ιστοσελίδα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • E Pikalova, N Bogdanovich, A Kolchugin, A Brouzgou, D Bronin, Sergey Vladimirovich Plaksin, A Khasanov, P Tsiakaras Effect of Nature of the Ceramic Component of the Composite Electrodes Based on La1. 7Ca (Sr) 0.3 NiO4+ δ on Their Electrochemical Performance ECS Transactions 68 (1), 809-815, 2015
  • F Tzorbatzoglou, A Brouzgou, P Tsiakaras Electrocatalytic activity of Vulcan-XC-72 supported Pd, Rh and PdxRhy toward HOR and ORR Applied Catalysis B: Environmental 174, 203-211, 2015
  • S Song, K Wang, L Yan, A Brouzgou, Y Zhang, Y Wang, P Tsiakaras Ceria promoted Pd/C catalysts for glucose electrooxidation in alkaline media Applied Catalysis B: Environmental 176, 233-239, 2015
  • G Fadeyev, A Kalyakin, E Gorbova, A Brouzgou, A Demin, A Volkov, P Tsiakaras A simple and low-cost amperometric sensor for measuring H2, CO, and CH4 Sensors and Actuators B: Chemical, 221, 879-883, 2015
  • A Brouzgou, LL Yan, SQ Song, P Tsiakaras Glucose electrooxidation over Pd x Rh/C electrocatalysts in alkaline medium A Brouzgou, LL Yan, SQ Song, P Tsiakaras Applied Catalysis B: Environmental 147, 481-489, 2014
  • L Yan, A Brouzgou, Y Meng, M Xiao, P Tsiakaras, S Song Efficient and poison-tolerant Pd x Au y/C binary electrocatalysts for glucose electrooxidation in alkaline medium Applied Catalysis B: Environmental 150, 268-274, 2014
  • A Brouzgou, S Song, P Tsiakaras Carbon-supported PdSn and Pd 3 Sn 2 anodes for glucose electrooxidation in alkaline media Applied Catalysis B: Environmental 158, 209-216, 2014