Μπρούζγου Αγγελική (Brouzgou Angeliki)

Δρ Χημικός Μηχανικός

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74081

Email: amprouzgou (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική Ιστοσελίδα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Lei, H-Y., Piao, J-H., Brouzgou, A., Gorbova, E., Tsiakaras,P., Liang, Z-X., Synthesis of nitrogen-doped mesoporous carbon nanosheets for oxygen reduction electrocatalytic activity enhancement in acid and alkaline media, International Journal of Hydrogen Energy, 4423-4431, 2019
  • Brouzgou,A., Vecchio, C.Lo., Baglio, A.S., Arico, A.S., Liang, Z-X., Demin,A., Tsiakaras,P., Pd10Co1 supported on ketjen black for the simultaneous detection of dopamine, uric acid, ascorbic acid in presence of glucoseEuropean Fuel Cell Technology & Applications Conference - Piero Lunghi Conference December 9-11, 2019, Naples, Italy
  • Brouzgou,A., Gorbova, E., Wang,Y., Jing, S., Liang,Z., Tsiakaras, P., 2019.Poison-tolerant Pd on nitrogen-doped 3d hierarchical ordered mesoporous electrocatalyst for the simultaneous detection of ascorbic acid, dopamine and glucose,European Fuel Cell Technology & Applications Conference- Piero Lunghi, Conference December 9-11, 2019, Naples, Italy.  
  • Lu J.,  Luo L.,Yin  S., Waqar Hasan S.,  Kontou S.,  Brouzgou A. and Tsiakaras P.,Oxygen reduction reaction on FeM@PtFe/C (M=Mo, V, W) core-shell electrocatalysts: the role of compressive strain effect of fem core on PtFe shells, European Fuel Cell Technology & Applications Conference - Piero Lunghi Conference December 9-11, 2019, Naples, Italy.
  • Seretis A.,  Brouzgou A. and Tsiakaras P., Oxygen reduction reaction on novel carbon supported PtxIry and Pt­xPdy electrocatalysts, 16th  International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies 29th June- 6th July, 2019, Thessaloniki, Greece.
  • Brouzgou Α., Jing S., Liang Z-X.,  Lo Vecchio C.,  Seretis A., Baglio V.  and Tsiakaras P., Pd/N-3D electrode for non-enzymatic glucose electrochemical sensor, International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies 29 June- 6 July, 2019, Thessaloniki, Greece.
  • Tzorbatzoglou,F., Brouzgou, A., Jing,S., Wang,Y., Song,S., Tsiakaras P., Oxygen reduction and hydrogen oxidation reaction on novel carbon supported PdxIry electrocatalysts, International Journal of Hydrogen Energy, 43, 11766-11777, 2018