Τσιακάρας Παναγιώτης

Καθηγητής, Διδακτορικό Δίπλωμα'92 Πανεπιστήμιο Πατρών
Συστήματα μετατροπής ενέργειας: κατάλυση, ηλεκτροκατάλυση και μηχανική κυψελίδων καυσίμου

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74065

Email: tsiak (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  Profiles of Panagiotis Tsiakaras: ResearcherId | Google Scholar 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Wang, Y., Liu,H., Hu, B., Zhao, H., Tsiakaras, P., Song,S., Copper oxide derived nanostructured self-supporting Cu electrodes for electrochemical reduction of carbon dioxide, Electrochimica Acta, 2019.
  • Li,B., Li,Z., Pang,Q., Zhuang, Q., Zhu, J., Tsiakaras, P., Shen, P.K., Synthesis and characterization of activated 3D graphene via catalytic growth and chemical activation for electrochemical energy storage in supercapacitors, Electrochimica Acta, 324, 134878, 2019
  • Huang, L., Wei, M., Hu, N., Tsiakaras, P., Shen P.K., Molybdenum-modified and vertex-reinforced quaternary hexapod nano-skeletons as efficient electrocatalysts for methanol oxidation and oxygen reduction reaction, Applied Catalysis B: Environmental, 258, 117951, 2019.
  • Yu,C., Xu, F., Luo, L., Abbo, H.S., Titinchi, S.J.J., Shen, P.K., Tsiakaras,P., Yin, S., Bimetallic Ni‒Co phosphide nanosheets self-supported on nickel foam as high-performance electrocatalyst for hydrogen evolution reaction, Electrochimica Acta, 317, pp.191-198, 2019
  • Kalyakin, A., Volkov, A., Demin, A., Gorbova, E., Tsiakaras, P.,  Determination of nitrous oxide concentration using a solid-electrolyte amperometric sensor,  Sensors and Actuators B: Chemical, 297, 126750, 2019.
  • Du,X., Wang, K., Tsiakaras, P., Shen, P.K., Excavated and dendritic Pt-Co nanocubes as efficient ethylene glycol and glycerol oxidation electrocatalysts, Applied Catalysis, B: Environmental, 258, 117951, 2019
  • Wang, D., Lu, J., Luo, L., Jing, S., Abbo, H.S., Titinchi, S.J.J., Chen, Z., Tsiakaras P., Yin S., Enhanced hydrogen evolution activity over microwave-assisted functionalized 3D structured graphene anchoring FeP nanoparticles, Electrochimica Acta, 317, 242-249, 2019