Τσιακάρας Παναγιώτης

Καθηγητής, Διδακτορικό Δίπλωμα'92 Πανεπιστήμιο Πατρών
Συστήματα μετατροπής ενέργειας: κατάλυση, ηλεκτροκατάλυση και μηχανική κυψελίδων καυσίμου

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74065

Email: tsiak (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  Profiles of Panagiotis Tsiakaras: ResearcherId | Google Scholar 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • A Seretis, P Tsiakaras Aqueous phase reforming (APR) of glycerol over platinum supported on Al2O3 catalyst Renewable Energy 85, 1116-1126, 2016
  • DA Medvedev, JG Lyagaeva, EV Gorbova, AK Demin, P Tsiakaras Advanced materials for SOFC application: Strategies for the development of highly conductive and stable solid oxide proton electrolytes Progress in Materials Science 75, 38-79, 2016
  • D Medvedev, J Lyagaeva, S Plaksin, A Demin, P Tsiakaras Sulfur and carbon tolerance of BaCeO 3–BaZrO 3 proton-conducting Materials Journal of Power Sources 273, 716-723, 2015
  • T Jiang, L Yan, Y Meng, M Xiao, Z Wu, P Tsiakaras, S Song Glucose electrooxidation in alkaline medium: Performance enhancement of PdAu/C synthesized by NH 3 modified pulse microwave assisted polyol method Applied Catalysis B: Environmental 162, 275-281, 2015
  • YG Lyagaeva, DA Medvedev, AK Demin, P Tsiakaras, OG Reznitskikh Thermal expansion of materials in the barium cerate-zirconate system Physics of the Solid State 57 (2), 285-289, 2015
  • J Lagaeva, D Medvedev, A Demin, P Tsiakaras, Insights on thermal and transport features of BaCe 0.8− x Zr x Y 0.2 O 3− δ proton-conducting Materials Journal of Power Sources 278, 436-444, 2015
  • Y Wang, Y Liu, K Wang, S Song, P Tsiakaras, H Liu Preparation and characterization of a novel KOH activated graphite felt cathode for the electro-Fenton process , Applied Catalysis B: Environmental 165, 360-368, 2015