Γαβράνης Ανδρέας

Διδακτορικό Δίπλωμα'17 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Προγραμματισμός Πτήσεων και Συντήρησης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74055

Email: agavranis (AT) gmail.com

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις