Παπαθανασίου Αθανάσιος

Καθηγητής, PhD'91 McGill University, Καναδάς
Διεργασίες Διαμόρφωσης και Ροϊκές Ιδιοτήτες Πολυμερών Σύνθετων Μέσων

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74016

Email: athpapathan (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Προσωπική Ιστοσελίδα

Σπουδές
  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1985)
  • M.Sc. in Chemical Engineering, University of Calgary, Καναδάς (1987)
  • Ph.D. in Chemical Engineering, McGill University, Καναδάς (1991)
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1997-2008 Αναπ. Καθηγητής, Σχολή Χημικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Νότιας Καρολίνας, ΗΠΑ

1992-97 Unilever Lecturer in Process Engineering, Chemical Engineering, Imperial College, London, UK

1991-92 Director's Post Doctoral Fellow, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA

1990 R&D Scientist, Alcan International Limited, Kingston R&D Center, Kingston, Canada

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Προσομοίωση διεργασιών έκχυσης και εκβολής πολυμερών και συνθέτων υλικών καθώς και ανάλυση ροής δια μέσου ινωδών υλικών με εφαρμογές στις διαδικασίες liquid molding και pultrusion. Χρήση υπολογιστικής μηχανικής για τη διερεύνηση σχέσεων κατεργασίας-μικροδομής-ιδιοτήτων σε σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας. Ανάλυση και ποσοτικοποίηση μικροδομής συνθέτων υλικών. Χρήση υπολογιστικών μεθόδων Monte-Carlo για τη σύνθεση μικροδομών προσδιορισμένων ιδιοτήτων.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • XM Chen and T.D. Papathanassiou, The transverse permeability of disordered fiber arrays: a statistical correlation in terms of the mean nearest interfiber spacing, Transport in Porous Media, 71(2), 233-251, 2008

  • XM Chen and T.D. Papathanasiou, Micro scale modeling of axial flow through unidirectional disordered fiber arrays, Composites Science and Technology, 67(7-8), 1268-1293, 2007

  • X. Chen and T.D. Papathanassiou, "On the variability of the Kozeny constant for saturated flow across unidirectional, disordered, fiber arrays", Composites  Part A: Manufacturing and Applied Science, 37(6), 836-846, 2006

  • X. Chen and T.D. Papathanasiou, “Interface Stress Distributions in  Transversely  Loaded Continuous Fiber Composites: Parallel Computation in Multi-Fiber RVEs  Using the Boundary Element Method”, Composites Science & Technology,  vol. 64,  1101-1114, 2004

  • X. Chen and T.D. Papathanasiou, “Interface Stress Distributions in  Transversely  Loaded Continuous Fiber Composites: Parallel Computation in Multi-Fiber RVEs  Using the Boundary Element Method”, Composites Science & Technology,  vol. 64,  1101-1114, 2004

  • S.C. Barwick and T.D. Papathanasiou, “Identification of Sample Preparation Defects in Automated Topological Characterization of Composite Materials”, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 22(7), pp. 655-669, 2003

  • V. Kolli, S.O. Ogadhoh, S.M. Abel, F.Gadala-Maria and T.D. Papathanasiou, "Particle  motion in the Fountain Flow Region During Filling of a Tube with a Viscoelastic Fluid”,  Polymer Engineering & Science, 42(2), 403-412, 2002