Χατζηκωνσταντίνου Ολυμπία

Διδακτορικό Δίπλωμα'09, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:

Email:

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
  • Δίπλωμα Μηχανικού, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστημίο Πατρών, 2005
  • Μ.Δ.Ε. σε "Σύγχρονες Μεθόδους Σχεδιασμού και Ανάλυσης στη Βιομηχανία", Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2009
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2010
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις