Πετρόπουλος Γιώργος
(1996-2010)

Επίκουρος Καθηγητής (αποβιώσας)
Τεχνολογία Κατεργασιών Κοπής

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:

Email:

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

O Γεώργιος Πέτρου Πετρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959 και απεβίωσε αιφνίδια τον Ιούλιο 2010. Έλαβε το πτυχίο του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1983. Το 1991 του απονομήθηκε το Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Κατά την διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής, ήτοι από την Άνοιξη του 1984 έως το Φθινόπωρο του 1991 ήταν Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Εργαλειομηχανών και Δυναμικής των Μηχανών (Κατασκευαστικός Τομέας) του ΑΠΘ συνεισφέροντας στις συναφείς εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Από το Φθινόπωρο του 1992 έως το Θέρος 1995 εργάσθηκε ως Έκτακτος Καθηγητής Τριβολογίας στο ΤΕΙ Πειραιά. Ο Γιώργος Πετρόπουλος ξεκίνησε να υπηρετεί στο Τμήμα από το 1996, αρχικά ως Λέκτορας και στη συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγητής Δυναμικής Μηχανουργικών Κατεργασιών. Ήταν επίσης Διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανουργικών Κατεργασιών.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα ήταν στην Θεωρία και Τεχνολογία Κατεργασιών Μορφοποίησης με Αφαίρεση Υλικού, Μετρολογία, Τριβολογία, Βελτιστοποίηση Οικονομικών Μεγεθών των Κατεργασιών, Ταλαντώσεις Μηχανολογικών Συστημάτων, Διαγνωστική και Προγνωστική Βλαβών. Συμμετείχε στις επιστημονικές εταιρίες: 'Ενωση Ελλήνων Φυσικών, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Balkan Tribological Association (ΒΤΑ), American Society of Mechanical Engineers (ASME) και Ελληνική Μεταλλουργική Εταιρία.

Ο Γ. Πετρόπουλος ξεχώριζε ως άνθρωπος για την πραότητά του, το ήθος του, την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, και τα ποικίλα πέραν των επιστημονικών ενδιαφέροντά του.

Ακαδημαϊκές-Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Διδασκαλία σε Προπτυχιακό Επίπεδο

 • 1984-1990: Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Μηχανολόγων ΑΠΘ.
 • 1990-1991: Ειδικός επιστημονικός υπότροφος του παραπάνω Τμήματος. Συνεπικουρική διδασκαλία στα μαθήματα: Ταλαντώσεις και ΔυναμικήτωνΜηχανών, Ειδικά Θέματα Ταλαντώσεων, Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες-Μετροτεχνία. Συμμετείχε στο σχεδιασμό και στην οργάνωση διατάξεων υποστήριξης της έρευνας στο Εργαστήριο Εργαλειομηχανών και Δυναμικής των Μηχανών (ΕΕΔΜ), όπως και στην συνεπίβλεψη διπλωματικών εργασιών ερευνητικού χαρακτήρα.
 • 1991-1992: Εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του ΕΕΔΜ.
 • 1992-1993: Εκτακτος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά στην Τριβολογία και έκτακτος Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνας σε Γενική Φυσική.
 • 1993-1995: Εκτακτος Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά στην Τριβολογία.
 • 1995-1996: Διδάσκων βάσει του ΠΔ 407/80 του ΤΜΜΒ του ΠΘ στα μαθήματα: α) Μηχανουργικές κατεργασίες - Εργαλειομηχανές, β) Μηχανουργικές κατεργασίες - Εργαλειομηχανές ΙΙ, γ) Εισαγωγή στις Μηχανουργικές Κατεργασίες και δ) Ταλαντώσεις και Δυναμική Μηχανών.
 • 1996 - : Διδάσκων ως διορισμένος Λέκτορας του Τμήματος ΜΜΒ στα αντικείμενα. (α), (β) και (γ).
 • 2000: Aνάθεση διδασκαλίας στο εαρινό εξάμηνο του για πρώτη φορά προσφερόμενου μαθήματος Εισαγωγή στην Τριβολογία.

Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΜΒ

 • 1999 - : Αυτόνομη Διδασκαλία του Μαθήματος Φυσικά και Οικονομικά Μοντέλα Κατεργασιών - Μετρολογία.
 • 1999 - : Συντονισμός του Μαθήματος Αυτόματος Έλεγχος στην Βιομηχανία.

Ανάπτυξη και Οργάνωση του Εργαστηρίου Μηχανικών Κατεργασιών ΤΜΜΒ

 • Συνολική οργάνωση εξαρχής του ιδρυμένου Εργαστηρίου Μηχανικών Κατεργασιών του TΜΜΒ προς τον σκοπό διεξαγωγής ερευνητικού έργου και ασκήσεων των φοιτητών.

Δημοσιευμένες Επιστημονικές Εργασίες

Διδακτορική Διατριβή

 • Προσομοίωση Εξέλιξης Αυτοδιεγειρόμενων Ταλαντώσεων κατά την Τόρνευση και το Φραιζάρισμα με Σκοπό τον Προσδιορισμό δυναμικά Ευσταθών Συνθηκών Κατεργασίας, Επιστημονική Επετηρίδα Τμήματος Μηχανολόγων Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, Παρ. Αρ. 32, Τόμος ΙΒ, Θεσσαλονίκη, 1991.

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά με Κριτές

 • Πετρόπουλος, Γ., Μέθοδοι και Τεχνικές Περιορισμού/Αποφυγής των Αυτοδιεγειρόμενων Ταλαντώσεων Μηχανουργικών Συστημάτων: Κριτική Ανασκόπηση και Αξιολόγηση, Επιθεώρηση Φυσικής, 25, 32-43,1994.
 • Πετρόπουλος, Γ. και Χ.Καραχάλιου, Προτυποποίηση, Μέτρηση-Έλεγχος και Οργανολογία της Τραχύτητας Τεχνολογικών Επιφανειών: Παρούσα Κατάσταση και Αξιολόγηση, Επιθεώρηση Φυσικής ,Τεύχος 26, 1993, (in press).
 • Πετρόπουλος, Γ. και Χ. Καραχάλιου, Πειραματική Μελέτη και Στοχαστική Μοντελοποίηση των Δυνάμεων Κοπής κατά την Μετωπική Τόρνευση Χάλυβα με Εργαλείο από Σκληρομέταλλο, Τεχνικά Χρονικά, 13(3), 45-70, 1993.
 • Πετρόπουλος, Γ. και Χ.Καραχάλιου, Φαινομενολογική Πειραματική-Αναλυτική Έρευνα των Δυνάμεων Κοπής κατά την Διαμήκη και Μετωπική Τόρνευση: Συγκριτική Μελέτη και Κατάρτιση Πιθανοτικών Προτύπων, Τεχνικά Χρονικά, 13(4), 7-30, 1993.
 • Petropoulos, G. αnd H. Karachaliou, On the Prediction of Τool Wear in Face and Longitudinal Turning Operations of Steel with Sintered Carbide Tools and related Comparisons, Journal of Balκan Tribological Association., 1(2), 116-126, 1995.
 • Petropoulos, G. and H. Karachaliou, Testing the Homogeneity of the Roughness of Surfaces generated by Face Turning Operations, Journal Tribology in Industry, 19(3) (E), 107-112, 1997.
 • Petropoulos, G., C. Pandazaras and I .Stamos, Developing Predictive Models between Selected Texture Parameters of Turned Surfaces , Journal of the Balkan Tribological Association, 5(3), 156-170, 1999.
 • Pandazaras , C. and G. Petropoulos, Numerical Modelling of the Functional Behaviour of Finite Sliding Journal Bearings considering Surface Roughness and Dynamic Loading , Journal of the Balkan Tribological Association , 5(3), 202-210, 1999.
 • Coutlas, G., C. Pandazaras and G. Petropoulos, Numerical Modelling of the Behaviour of various Type Finite Journal Bearings under Dynamic Loading, Journal Tribology in Industry , 21(3), 90-102, 1999.
 • Pandazaras, C. and G. Petropoulos, On the Relationship between Surface Waviness and Roughness Parameters in Turning /Assessment of hydrodynamically lubricated Journal Bearings Performance, Journal Tribology in Industry, 21(3), 121-132, 1999.
 • Pandazaras , C. and G. Petropoulos, On the Characterization of Piston Ring - Cylinder Tribosystem Microtopography for Modelling Rough Surfaces Contact, accepted in the Journal of Industrial Lubrication and Tribology.

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με Κριτές

 • Μπουζάκης, Κ-Δ και Γ. Πετρόπουλος, Προσομοιωτικό Πρότυπο για την Μελέτη της Δημιουργίας και Εξέλιξης Αυτοδιεγειρόμενων Ταλαντώσεων κατά την Τόρνευση, Α΄ Συνέδριο ΕΕΔΜ, Νοέμβριος 1987, Θεσ/νίκη, Πρακτικά Συνεδρίου, 175-190.
 • Bouzakis, K-D and G.Petropoulos, A Time Domain Simulation of Chatter in Face Turning Operations, 6th International Conference on Computer aided Production Engineering, November 1990, London, Proc., 469-474.
 • Μπουζάκης, Κ-Δ και Γ.Πετρόπουλος, Προσομοίωση-Πρόβλεψη Αυτοδιεγειρόμενων Ταλαντώσεων κατά το Φραιζάρισμα, Β' Συνέδριο ΕΕΔΜ, Νοέμβριος 1990, Θεσ/νίκη, Πρακτικά Συνεδρίου, 263-272.
 • Καραχάλιου, Χ. και Γ.Πετρόπουλος, Η Τραχύτητα Μορφοποιημένων με Κατεργασίες Κοπής Λειτουργικών Μεταλλικών Επιφανειών Μηχανολογικών Τεμαχίων Ι. Προτυποποίηση, Μέτρηση, Έλεγχος και Οργανολογία: Παρούσα Κατάσταση και Αξιολόγηση. ΙΙ. Μέθοδοι και Τεχνικές Αναλύσεως : Συμβατική Στατιστική Ανάλυση και Ανάλυση με Εφαρμογή Στοχαστικών Διαδικασιών, ΣΤ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής, Μάρτιος 1993, Θράκη, Πρακτικά Συνεδρίου, in press
 • Karachaliou, Ch. and G. Petropoulos, A Stochastic Approach for Basic Machinability Parameters Modelling in Turning Operations, 2nd Balκan Conference on Operational Research, October 1993, Thessaloniki, Proc., 840-855.
 • Καραχάλιου, Χ. και Γ. Πετρόπουλος, Μοντελοποίηση Στατιστικών Kατανομών Tραχύτητας Eπιφανειών Κατεργασμένων με Tόρνευση. Ελεγχος Oμοιογένειας των Eπιφανειών αυτών με Kριτήριο την Tραχύτητά τους, Γ΄ Συνέδριο ΕΕΔΜ , Νοέμβριος 1993, Θεσ/νίκη.
 • Petropoulos, G. and Ch. Karachaliou, Modelling and Optimization in Machining Economics: Developing relevant Software, 3rd Balκan Conference on Operational Research, October 1995, Thessaloniki , Greece , Proc. Vol. I, 681-697.
 • Ιvkovic , B. , G. Petropoulos and B. Nedic, Tribological Properties of Neat Oil and Machining Cost, 7th International Symposium on Tribology INTERTRIBO'99, April 1999, Stara Lesna, Slovakia, Proc., 277-281.
 • Petropoulos, G., N. Hassiotis and N. Vaxevanidis, Evaluation and Interdependence of Surface Integrity Characteristics in Face Turning Operations, 3rd International Conference of Tribology BALKANTRIB'99, June 1999 , Sinaia, Romania , Proc.Vol. I, 129-137.
 • Petropoulos, G. and H. Karahaliou, Investigating into the Effect of small Feed Rate Values on the Roughness Produced by Turning Operations, 3rd International Conference of Tribology BALKANTRIB'99, Sinaia , Romania , Proc. Vol. I, 139-146.
 • Vaxevanidis, N. , G. Petropoulos, N. Hassiotis and P. Psylaki, Surface Integrity Changes and Tribological Aspects in Electro-Discharge Machining, 3rd International Conference of Tribology BALKANTRIB'99, Sinaia , Romania , Proc. Vol. I, 147-154.
 • Bouzakis, K.-D., I. Tsiafis, P. Aisoua and G. Petropoulos, A Fatigue Test Simulation of Car Radiators using F.E.M. Dynamic Stress Analysis, 3rd National Congress on Computational Mechanics, June 1999, Volos, Greece, Proc., Vol. II, 489-498.
 • Vaxevanidis, N., P. Psylaki, G. Petropoulos and N. Hassiotis, Surface Integrity and Microstructural Phenomena of Ck60 Steel due to Electro Discharge Machining, EUROMAT 99 Conference, September 1999, Munich, Germany, Proc., Vol. 7, 240-247.
 • Hassiotis, N., G. Petropoulos and N. Vaxevanidis, On the Relationship between Topography and Corrosion Resistance of Machined Surfaces of Steels, EUROMAT 99 Conference , September 1999, Munich, Germany, Proc., Vol.11, 246-253.
 • Koumboulis, F., G. Petropoulos and C. Mavridis, Fault Detection in Machining via Torque Estimation, IFAC Symposium on Manufacturing Management and Control, July 2000, Patras, Greece, Proc., 202-206.

Συγγραφική Εργασία

 • Συσυγγραφή του 6ου Κεφαλαίου με τίτλο Λειαντικές Κατεργασίες, σελίδες 130 του Συγγράμματος Τεχνολογία Κατεργασιών Κοπής των Μετάλλων, Τόμος ΙΙ-2 της σειράς ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ του Καθηγητή Πέτρου Πετρόπουλου.

'Αλλες Δραστηριότητες

Κριτής Διεθνών Περιοδκών

 • Κριτής στο Journal of Industrial Lubrication and Tribology, Editor in-chief: J. Taylor, MCB University Press, Great Britain.
 • Κριτής στο Journal of the Balkan Tribological Association, Editor in-chief: S. Ivanov, Coral Press, Bulgaria.

Κριτής Διδακτικών Συγγραμάτων

 • Κριτής Διδακτικών Συγγραμμάτων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (για τα ΤΕΕ).

Συμμετοχή σε Αναπτυξιακά & Επιμορφωτικά Προγράμματα

 • 1994: Εισηγητής Σεμιναρίου Διοργάνωσης ΤΕΙ Πειραιά με θέμα Τριβή, Φθορά και Λίπανση
 • 1998 -1999: ΕΠΕΑΕΚ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΜΜΒ
 • 1998-1999: ΕΠΕΑΕΚ Αναβάθμιση του Προπτυχιακόυ Προγράμματος Σπουδών ΤΜΜΒ
 • 1998 -1999: ΕΠΕΑΕΚ Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΜΜΒ
 • 1998: ΕΠΕΑΕΚ - ΔΡΑΣΗ 1 Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • 2000: Συντονιστής και Εισηγητής Επιμορφωτικών Σεμιναρίων ΣΕΛΕΤΕ Βόλου
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
 • Pandazaras, C. and G. Petropoulos’Surface Anisotropy on Monitoring the Wear of I.C.E Cylinders, accepted for publication in the Journal Tribotest (2003).

   

 • Petropoulos, G., Α. Τοrrance and C. Pandazaras  ’Abbott Curve Characteristics of Turned Surfaces’’ International Journal of Machine Tools and Manufacture, Vol. 43, No 3, pp. 237-243 (2003).

 • Petropoulos, G. and C. Pandazaras ‘’ Evaluating the real Profile Length in Turning of Carbon Steels’’, Industrial Lubrication and Tribology, Vol.55, No3, pp. 128-136 (2003).

 • Petropoulos, G., C. Pandazaras and I. Stamos:  Studying main Variability Aspects of Surface Texture of Steel in Face Milling’’ Journal of Engineering Tribology, Vol. 217, No 2, 2003, pp. 175-179.

 • Pandazaras, C. and G. Petropoulos: ‘’Characterization and Modelling of Piston Ring-Cylinder Tribosystem Microtopography in Lubricated Contact’’, Industrial Lubrication and Tribology, Vol. 52, Nr. 6, pp. 257-267 (2000)
 • Pandazaras, C. and G. Petropoulos: “On the Relationship between Surface Waviness and Roughness Parameters in Turning /Assessment of hydrodynamically lubricated Journal Bearings Performance”, Journal Tribology in Industry, Vol. 21, No. 3, 1999, pp. 121-132.

 • Pandazaras, C. and G. Petropoulos: “Numerical Modelling of the Functional Behaviour of Finite Sliding Journal Bearings considering Surface Roughness and Dynamic Loading ”, Journal of the Balkan Tribological Association , Vol. 5 , No 3, 1999 , pp. 202-210.