Λόης Αθανάσιος

Φυσικός

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+302421074651
Fax: +302421074676

Email: lois (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

MS Industrial Engineering University of Thessaly

Expertise: Computer Science, Implementation of Optimization Algorithms

Ph.D. Dissertation: On the Online Dial-A-Ride Problem (Download)