Σαχινίδου Νικολέττα

Δρ Γλωσσολογίας & Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, Πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας
Γραμματεία Τομέα Ενέργειας Διεργασιών & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74210

Email: sach (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
  • Πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Samantzis Ch., Sachinidou N., Zachou D., Tsiakaras P., "The economic crisis and the consequences in the Greek Labor Market: Current trends and Challenges about the Role of Higher Education's Carreer Service Offices (CSO)", International Association for Technology, Education and Development (IATED), 7-9 March 2011, Valencia, Spain.
  • Σαχινίδου Ν., Σαμαντζής Χ., Μπρούζγου Α., Ζάχου Θ., Τσιακάρας Π., Εκπαιδευτικές προκλήσεις για τον 21ο αιώνα: οικονομία υδρογόνου και αειφορία, 4ο Εθνικό Συνέδριο "Η Εφαρμογή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προς ένα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Ενεργειακό Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης", 10-12 Μαΐου 2010, Αθήνα.
  • Sachinidou N., Samantzis C., Brouzgou A., Tsiakaras P.,"Education challenges towards 21st century: Improving Literacy about Hydrogen Economy-Related Issues", 5th International Ege Energy Symposium and Exhibition (IEESE-5), 27-30 June, 2010, Denizli, Turkey.
  • Sachinidou N., "Primary school students' oral language functions analysis", International Conference of Education Research and Innovation (ICERI) 2010, 15-17th November, 2010, Madrid, Spain.
  • Samantzis H., Sachinidou N., Brouzgou A., Tsiakaras P., Research and Energy Technology Issues in Education for a Sustainable Future, International Conference of Education, Research and Innovation, (ICERI 2010), 15-17 November 2010, Madrid, Spain.
  • Σαχινίδου Ν., Σταυρίδου Ε., "Συστατικά του προφορικού λόγου και μαθησιακά αποτελέσματα μαθητών/ριών του δημοτικού σχολείου για την πτώση των σωμάτων", 4ο Συνέδριο Ε.Δ.Ι.Φ.Ε., Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία Φυσικών Επιστημών: Κριτική Θεώρηση και προοπτικές, 9-11 Μαΐου 2008, Θεσσαλονίκη.
  • Σαχινίδου Ν., Σολομωνίδου Χ., Σταυρίδου Ε.,"Η διάσταση του φύλου στη διδασκαλία και στη μάθηση των φυσικών επιστημών" στο Ντρενογιάννη Ε., Σερόγλου Φ. και Τρέσσου Ε. Φύλλο και Εκπαίδευση: Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες Νέες Τεχνολογίες, Αθήνα Καλειδοσκόπιο, σελ.127-142, 2007.