Παπαδημητρίου Κώστας

Καθηγητής, PhD'90 California Institute of Technology, ΗΠΑ
Δυναμική των Κατασκευών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74006
Fax: +30 24210 74012

Email: costasp (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Costas Papadimitriou received his MSc and PhD (1990) in Applied Mechanics at Caltech. In 2000 he joined University of Thessaly (UTH), Greece, as Associate Professor of Structural Dynamics with tenure and in 2006 was promoted to Professor. Since 2000 he is the director of the System Dynamics Laboratory of UTH. He also held the position of the Executive Vice-President of the European Association of Structural Dynamics (EASD) (2011- 2017). In the past, he held positions of visiting professor at ETH-Zurich (2011) and K.U.Leuven (2000); research associate at Caltech and Jet Propulsion Laboratory-JPL (1996-1999) and Hong Kong University of Science and Technology (1995-1996); visiting assistant professor at Caltech (1994-1995) and assistant professor at Texas A&M University (1991-1994).

He is the recipient of the 2014 European Association of Structural Dynamics (EASD) Senior Award in Computational Structural Dynamics. He served as associate editor for the ASCE Journal of Engineering Mechanics (2009-2017) and the International Journal of Reliability and Safety (2005-present), member of the editorial board for the International Journal of Structural Control and Health Monitoring (2008-present), the Journal of Structural Monitoring and Maintenance (2014-present), the Journal of Smart Cities (2015-2018), and Structural Sensing Section of Frontiers in Build Environment (2015-present). He is a member of ASCE and SEM and served as chair of the “Dynamics” committee of ASCE-Engineering Mechanics Institute (2012-2014). He also served as a member of the Sectoral Scientific Council on Engineering Sciences of the Greek National Council of Research and Technology (Oct. 2014 - 2016).

His research interests include Bayesian inference for uncertainty quantification in engineering science; probabilistic structural dynamics; structural identification, finite element model updating, structural health monitoring; optimal experimental design; and structural reliability. Main application areas are civil and mechanical engineering structures. Recently he has applied Bayesian methodologies to computational fluid dynamics, molecular dynamics, nanotechnology and biological models. He has published more than 78 referred journal articles, 180 conference proceedings articles, co-edited one book, four special journal issues, 5 conference proceedings, and one Encyclopedia section in Structural Identification and Health Monitoring. He has given numerous semi-plenary, keynote and invited lecturers in conferences. He acts as reviewer in more than 50 international journals. He has organized Symposia, Mini-symposia and session for international conferences; he is member of several international scientific committees; He has coordinated and lectured a number of one-day pre-conference courses and one-week short courses in the areas of uncertainty quantification, structural identification and health monitoring. He served as guest editor for two special journal issues on Structural Identification, SHM and Reliability published in “International Journal of Reliability and Safety” and in “Structural Safety”. He is a member of the Technical Chamber of Greece and the American Society of Civil Engineers (ASCE).

For details on research and teaching activities and recent publications visit the website of the System Dynamics Laboratory(SDL).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Papadimitriou, C. and Lombaert, G. (2012). "The Effect of Prediction Error Correlation on Optimal Sensor Placement in Structural Dynamics." Mechanical Systems and Signal Processing, doi: 10.1016/j.ymssp.2011.05.019. Download
  • Lourens, E., Papadimitriou, C., Gillijns, S., Reynders, E., De Roeck, G, Lombaert, G. (2012). "Joint input-response estimation for structural systems based on reduced-order models and vibration data from a limited number of sensors." Mechanical Systems and Signal Processing, doi:10.1016/j.ymssp.2012.01.011. Download
  • Papadimitriou, C., Fritzen, C.-P., Kraemer, P., Ntotsios, E. (2011). "Fatigue Predictions in Entire Body of Metallic Structures from a Limited Number of Vibration Measurements using Kalman Filtering." Structural Control and Health Monitoring, 18, 554-573. DOI: 10.1002/stc.395. Download
  • Lourens, E., Lombaert, G, Papadimitriou, C., De Roeck, G. (2011). “Joint Input – Response Predictions in Structural Dynamics ”, Eighth International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2011, June 2011, Leuven.
  • Ntotsios, E., Papadimitriou, C., Panetsos, P., Karaiskos, G., Perros, K. and Perdikaris, P. (2009). "Bridge health monitoring system based on vibration measurements." Bulletin of Earthquake Engineering, 7:469-483. Download
  • Haralampidis, Y., Papadimitriou, C. and Pavlidou, M. (2005). “Multi-Objective Framework for Structural Model Identification.” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 34, 665-685. Download
  • Verros, G., Natsiavas, S. and Papadimitriou, C. (2005). “Design Optimization of Quarter Car Models with Passive and Semi-Active Suspensions under Random Road Excitation.” Journal of Vibrations and Control, 11(5), 581-606. Download