Παπαδημητρίου Κώστας

Καθηγητής, PhD'90 California Institute of Technology, ΗΠΑ
Δυναμική των Κατασκευών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74006
Fax: +30 24210 74012

Email: costasp (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Costas Papadimitriou is Professor of Structural Dynamics in the Department of Mechanical Engineering of the University of Thessaly and Director of the System Dynamics Laboratory. He was born in Nafpaktos (Lepanto), Greece, in 1961. He graduated from the Department of Mechanical Engineering of the University of Patras (Greece) in 1984 and pursued graduate studies in the California Institute of Technology (Caltech), where he was awarded the degrees of M.S. and Ph.D. in Applied Mechanics in 1985 and 1990, respectively.

From 1991 to 1999 he worked as Assistant Professor in the Civil Engineering Department of Texas A&M University (1991-1994), Visiting Assistant Professor in the Division of Engineering and Applied Science of Caltech (1994-1995), Visiting Associate in the Civil Engineering Department of Hong Kong University of Science and Technology (1995-1996), Instructor and Researcher in Caltech and Researcher in Jet Propulsion Laboratory (1996-1998), Senior Research Engineer in Caltech (1998-1999), and Instructor in the Department of Mechanical and Industrial Engineering of the University of Thessaly (1999). Since January 2000 he has been with the Department of Mechanical Engineering of University of Thessaly.During his Sabbatical leave, he joined the Department of Civil Engineering of K.U. Leuven (Sept. 2010 - Jan. 2011) and the Computational  Science and Engineering Laboratory of the Computer Science Department at ETH-Zurich (Febr. - Sept. 2011).

He teaches undergraduate and graduate courses in the area of dynamics, vibrations and random vibrations of structural and mechanical systems. His research interests include probabilistic structural dynamics, structural identification, Bayesian inference for uncertainty quantification/identification/propagation in large scale simulations of complex mechanical systems, finite element model validation and updating, structural health monitoring and damage diagnosis, sensor density and topology optimisation, experimental structural dynamics, structural reliability and risk assessment, robust design optimization with emphasis on civil/earthquake, vehicle and aerospace engineering.

He is associate editor for the ASCE Journal of Engineering Mechanics and the International Journal of Reliability and Safety, member of the editorial board for the International Journal of Structural Control and Health Monitoring, member of several international technical and scientific committees, and a reviewer for more than 35 international scientific journals.He holds the position of the Executive Vice President (2011-2017) of the European Association of Structural Dynamics (EASD) and he is coordinator of the Subcommitte on “Identification and Model Updating with Experiments and Inverse Problems” of the EASD. He has organised more than 15 symposia, mini-symposia and technical sessions for ASCE, ASME and other international conferences.  He has published more than 44 refereed journal articles, 1 book chapter and more than 110 conference articles. He served as guest editor for two special journal issues on Structural Identification, SHM and Reliability published in “International Journal of Reliability and Safety” and in “Structural Safety”. He is a member of the Technical Chamber of Greece and the American Society of Civil Engineers (ASCE).

For details on research and teaching activities and recent publications visit the website of the System Dynamics Laboratory(SDL).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Papadimitriou, C. and Lombaert, G. (2012). "The Effect of Prediction Error Correlation on Optimal Sensor Placement in Structural Dynamics." Mechanical Systems and Signal Processing, doi: 10.1016/j.ymssp.2011.05.019. Download
  • Lourens, E., Papadimitriou, C., Gillijns, S., Reynders, E., De Roeck, G, Lombaert, G. (2012). "Joint input-response estimation for structural systems based on reduced-order models and vibration data from a limited number of sensors." Mechanical Systems and Signal Processing, doi:10.1016/j.ymssp.2012.01.011. Download
  • Papadimitriou, C., Fritzen, C.-P., Kraemer, P., Ntotsios, E. (2011). "Fatigue Predictions in Entire Body of Metallic Structures from a Limited Number of Vibration Measurements using Kalman Filtering." Structural Control and Health Monitoring, 18, 554-573. DOI: 10.1002/stc.395. Download
  • Lourens, E., Lombaert, G, Papadimitriou, C., De Roeck, G. (2011). “Joint Input – Response Predictions in Structural Dynamics ”, Eighth International Conference on Structural Dynamics EURODYN 2011, June 2011, Leuven.
  • Ntotsios, E., Papadimitriou, C., Panetsos, P., Karaiskos, G., Perros, K. and Perdikaris, P. (2009). "Bridge health monitoring system based on vibration measurements." Bulletin of Earthquake Engineering, 7:469-483. Download
  • Haralampidis, Y., Papadimitriou, C. and Pavlidou, M. (2005). “Multi-Objective Framework for Structural Model Identification.” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 34, 665-685. Download
  • Verros, G., Natsiavas, S. and Papadimitriou, C. (2005). “Design Optimization of Quarter Car Models with Passive and Semi-Active Suspensions under Random Road Excitation.” Journal of Vibrations and Control, 11(5), 581-606. Download