Μποντόζογλου Βασίλης

Καθηγητής, PhD'88 University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ
Φαινόμενα Μεταφοράς-Συσκευές Φυσικών Διεργασιών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74069

Email: bont (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ο Βασίλης Μποντόζογλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1958. Αποφοίτησε με δίπλωμα χημικού μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1982), και στη συνέχεια πήρε τα διπλώματα M.S. (1986) και Ph.D. (1988) in chemical engineering από το University of Illinois at Urbana-Champaign των ΗΠΑ.

Το διάστημα 1988-1993 απασχολήθηκε στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ). Από τον Απρίλιο του 1993 εργάζεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1993-1998: Επίκ. Καθηγητής, 1998-2002: Αναπλ. Καθηγητής, 2002- : Καθηγητής), όπου έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος και μέλος της Συγκλήτου. Την πενταετία 2008-2012 υπηρέτησε ως Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ιδρύματος.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Μποντόζογλου περιλαμβάνουν την δυναμική ροών με ελεύθερη επιφάνεια και διφασικών ροών υγρού/αερίου, τα φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας/μάζας και την ανάλυση και σχεδιασμό συσκευών φυσικών διεργασιών. Χρησιμοποιεί σύγχρονες πειραματικές τεχνικές, in-house υπολογιστικούς κώδικες και θεωρητική ανάλυση, και τα αποτελέσματα της έρευνας περιέχονται σε (άνω των 50) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ο Δρ. Μποντόζογλου είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικών & Χημικών Διεργασιών και μέλος του EuroTherm Committee, της ευρωπαϊκής επιτροπής για την προώθηση των θερμικών επιστημών. Από το 2011 συμμετέχει στην εκδοτική επιτροπή του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Multiphase Flow (Elsevier) και από το 2013 στην εκδοτική επιτροπή του Acta Mechanica (Springer).

Profiles of Vasilis Bontozoglou: Google Scholar 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • A. Georgantaki, M. Vlachogiannis and V. Bontozoglou , Measurements of the stabilisation of liquid film flow by the soluble surfactant sodium dodecyl sulfate (SDS). Intl. J. Multiphase Flow, 86, 28-34 (2016). Abstract  
  • S. Georgakakou, K. Gourgoulianis, Z. Daniil, V. Bontozoglou, Prediction of particle deposition in the lungs based on simple modeling of alveolar mixing. Respir. Physiol. Neurobiol., 225, 8-18 (2016). Abstract  
  • G. Karapetsas and V. Bontozoglou, Non-linear dynamics of a viscoelastic film subjected to a spatially periodic electric field. J. Non-Newtonian Fluid Mech., 217, 1-13 (2015). Abstract  
  • G. Karapetsas and V. Bontozoglou, The role of surfactants on the mechanism of the long-wave instability in liquid film flows. J. Fluid Mech., 741, 139-155 (2014). Abstract  
  • S. Chakraborty, P.-K. Nguyen, V. Bontozoglou, C. Ruyer-Quil, Extreme solitary waves on falling liquid films. J. Fluid Mech., 745, 564-591 (2014). Abstract  
  • Z. Cao, M. Vlachogiannis and V. Bontozoglou Experimental evidence for a short-wave global mode in film flow along periodic corrugations. J. Fluid Mech., 718, 304-320 (2013). Abstract  
  • P.-K. Nguyen, M. G. Pradas, S. Kalliadasis and V. Bontozoglou Bound-state formation in interfacial turbulence: direct numerical simulations and theory. J. Fluid Mech., 716 (R2), 1-11 (2013).
    Abstract