Βλαχομήτρου Μαρία

Δρ. Χημικός Μηχανικός
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:24210 74317

Email: mavlacho (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα