Σαρρής Ιωάννης

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Μηχανολόγος Μηχανικός

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74090
Fax: +30 24210 74085

Email: sarris (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Προσωπική Ιστοσελίδα

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Ι. Sarris, P. Tsiakaras, S. Song and N. Vlachos, “A three-dimensional CFD Model of Direct Ethanol Fuel Cells: Anode Flow Bed Analysis”, Journal of Solid State Ionics, Vol. 177, pp. 2133-2138, 2006