Κακαράντζας Σωτήριος

Μηχανολόγος Μηχανικός Βιομηχανίας Π.Θ.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:24210 74091
Fax: 24210 74090

Email: skakara (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα