Κόντου Σωτηρία

Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Θ.
Τεχνική υποστήριξη εργαστηρίου Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74081

Email: skontou (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Lu J.,  Luo L.,Yin  S., Waqar Hasan S.,  Kontou S.,  Brouzgou A. and Tsiakaras P.,Oxygen reduction reaction on FeM@PtFe/C (M=Mo, V, W) core-shell electrocatalysts: the role of compressive strain effect of fem core on PtFe shells, European Fuel Cell Technology & Applications Conference - Piero Lunghi Conference December 9-11, 2019, Naples, Italy.
  • S Mitri, D Medvedev, S Kontou, E Gorbova, A Demin, P Tsiakaras Polarization study of Fe| BaCe 0.5 Zr 0.3 Y 0.08 Yb 0.08 Cu 0.04 O 3-δ| Fe electrochemical cells in wet H 2 atmosphere International Journal of Hydrogen Energy, In Press Corrected Proof, 2015
  • S. Kontou, V. Stergiopoulos, S. Song and P. Tsiakaras, "Ethanol/water mixture permeation through a Nafion based membrane electrode assembly", Journal of Power Sources, Volume 171, Issue 1, pages 1-7, 2007.

  • Β. Στεργιόπουλος, Σ. Κόντου, Γ. Ανδρεάδης και Π. Τσιακάρας, "Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος σε κυψέλες καυσίμου πολυμερικής μεμβράνης: επίδραση των δομικών χαρακτηριστικών της ανόδου", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, 16-18 Μαΐου 2007, Αθήνα.
  • Σ.Κόντου, Β.Στεργιόπουλος, Ι.Κούτλα, Π.Τσιακαρας, "Κυψελίδες καυσίμου Χαμηλής θερμοκρασίας: Μελέτη της διαπερατότητας του Νερού και της Αιθανόλης", 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων, Αθήνα 16-18 Μαΐου,2007

  • Στεργιόπουλος Β., Κόντου Σ., Μιχαλάκη Μ., Τσιακάρας Π., "Εκτίμηση συντελεστών διάχυσης μιγμάτων αιθανόλης-νερού μέσω της διάταξης μεμβράνης ηλεκτροδίων σε κυψελίδα καυσίμου τύπου ΡΕΜFC", 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Εναλλακτικών καυσίμων και Βιοκαυσίμων, Λίμνη Πλαστήρα 26-27 Απριλίου 2007.