Λυχναρόπουλος Ιωάννης

Δρ. Μαθηματικός, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
(ΜΔΕ, PhD Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Πληροφορική και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74340

Email: jlihnarop (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική Ιστοσελίδα

Σπουδές
  • 1992 Πτυχίο Μαθηματικών (Ειδικότητα Πληροφορικής) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 2008 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, ΤΜΜΒ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • 2014, PhD, TMM, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ροές εκτός θερμοδυναμικής ισορροπίας. Μεταβατικές αραιοποιημένες ροές αερίων. Αναλυτική και υπολογιστική μελέτη των φαινομένων μεταφοράς. Κινητική θεωρία αερίων. Ολοκληρωτικές-διαφορικές εξισώσεις (Εξίσωση Boltzmann). Μικρορευστοδυναμική.  Τεχνολογία κενού. Αριθμητικές μέθοδοι.


Αυτόνομη Διδασκαλία

Υποβοήθηση Διδασκαλίας 
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • K. Ritos, J. Lihnaropoulos, S. Naris and D. Valougeorgis, “Pressure and temperature driven flows through triangular and trapezoidal microchannels", Heat Transfer Engineering, 32, 1101-1107, (2011). Download
  • J. Lihnaropoulos and D. Valougeorgis, "Unsteady vacuum gas flow in cylindrical tubes", Fusion Engineering and Design, 86, 2139-2142, (2011). Download
  • J. Lihnaropoulos, O. Buchina and D. Valougeorgis, "Starting flow in long rectangular microchannel over the whole range of the Knudsen number", Proceedings of the 2nd European Conference on Microfluidics, Toulouse, (2010). Download
  • Y. Lihnaropoulos, O. Buchina, D. Valougeorgis, "Unsteady rarefied gas flow between parallel plates", Proceedings of the 2nd GASMEMS Workshop, Les Embiez, 2010
  • S. Varoutis, J. Lihnaropoulos, D. Mathioulakis, A.Tserepi and D. Valougeorgis, “Estimation of the Poiseuille number and of the exact hydraulic diameter in rarefied gas flows through channels of various cross sections”, 1st European Conference on Microfluidics (mFlu’08), Bologna, Italy, (2008). Download
  • J. Lihnaropoulos, S. Naris and D. Valougeorgis, “Formulation and stability analysis of rapidly convergent iteration schemes for 2D discrete velocity calculations,” Transport Theory and Statistical Physics, 36(4-6), 513-528, (2007). Download
  • I. Lichnaropoulos, N. Glinos (1999) "Student Modelling in an Inductive Learning Environment" In (E+E) Electrotechnica and Electronics, (Computers Section), pp. 58-62, Sofia Bulgaria