Σταμάτογλου Χρυσούλα

ΤΕΙ Νοσηλευτικής Λάρισας
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74085

Email: cstamatoglou (AT) uth.gr