Τσιαντής Ανδρέας

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Θ.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:

Email: a.tsiantis (AT) thessaly. gov.gr

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα