Τζίνη Μαρία - Ιωάννα

Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Θ.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74049

Email: margiannatz (AT) gmail.com

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα