Σαμιώτη Σταματίνα - Ελένη

Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:

Email: s.c.samioti (AT) gmail.com

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα