Γκόλια Μαρία

Μηχανολόγος Μηχανικός EMΠ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:

Email: m.k.gkolia (AT) uth.gr

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα