Χριστοδούλου Πέτρος

Μηχανικός Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Παν. Αιγαίου), ΜΔΕ (ΤΜΜ-ΠΘ)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74323

Email: christod.peter (AT) gmail.com

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα