Μανδάνας Φώτιος

Μηχανικός Σ.Μ.Α.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:

Email:

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα