Παπαθανασίου Αθανάσιος

Καθηγητής, PhD'91 McGill University, Καναδάς
Διεργασίες Διαμόρφωσης και Ροϊκές Ιδιοτήτες Πολυμερών Σύνθετων Μέσων

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74016

Email: athpapathan (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα
MDPI Journal Editor

Σπουδές
  • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1985)
  • M.Sc. in Chemical Engineering, University of Calgary, Καναδάς (1987)
  • Ph.D. in Chemical Engineering, McGill University, Καναδάς (1991)
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1997-2008 Αναπ. Καθηγητής, Σχολή Χημικής Μηχανικής, Πανεπιστήμιο Νότιας Καρολίνας, ΗΠΑ

1992-97 Unilever Lecturer in Process Engineering, Chemical Engineering, Imperial College, London, UK

1991-92 Director's Post Doctoral Fellow, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM, USA

1990 R&D Scientist, Alcan International Limited, Kingston R&D Center, Kingston, Canada

EΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Προσομοίωση διεργασιών έκχυσης και εκβολής πολυμερών και συνθέτων υλικών καθώς και ανάλυση ροής δια μέσου ινωδών υλικών με εφαρμογές στις διαδικασίες liquid molding και pultrusion. Χρήση υπολογιστικής μηχανικής για τη διερεύνηση σχέσεων κατεργασίας-μικροδομής-ιδιοτήτων σε σύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας. Ανάλυση και ποσοτικοποίηση μικροδομής συνθέτων υλικών. Χρήση υπολογιστικών μεθόδων Monte-Carlo για τη σύνθεση μικροδομών προσδιορισμένων ιδιοτήτων.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • A. Dobri, A. Tsiantis, T.D. Papathanasiou, Y. Wang, “Investigation of transient heat transfer in multi-scale PCM composites using a semi-analytical model”, International Journal of Heat and Μass Transfer, 175, 121389, 2021
  • A. Tsiantis and T.D. Papathanasiou, “A general scaling for the barrier factor of composites containing layered flakes of square, circular and hexagonal shape”, International Journal of Heat and Mass Transfer, doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.119962, 2020 Download
  • C. Erisken, A. Tsiantis, T.D. Papathanasiou, E.G. Karvelas, “Collagen Fibril Diameter Distribution Affects Permeability of Ligament Tissue: A Comparison Between Healthy and Injured Tissues”, Computer Methods and Programs in Biomedicine, 196, 105554, doi.org/10.1016/j.cmpb.2020.105554, 2020
  • Dobri, A. , Y. Wang and T.D. Papathanasiou, "Transient heat transfer in fibrous composites: A semi-analytical model and its numerical validation", Numerical Heat Transfer: Part A, 77(9), 840-852, 2020 doi.org/10.1080/10407782.2020.1746154
  • E.G. Karvelas, A. Tsiantis and T.D. Papathanasiou, "Effect of Micropolar Fluid Properties on the Hydraulic Permeability of Fibrous Biomaterials", Computer Methods and Programs in Biomedicine, 185, 1050135, doi.org/10.1016/j.cmpb.2019.105135, 2020
  • A. Tsiantis and T.D. Papathanasiou, “ A novel FastRSA algorithm: Statistical Properties and Evolution of Microstructure”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 534, 122083, doi.org/10.1016/j.physa.2019.122083, 2019 Download
  • A. Tsiantis and T.D. Papathanasiou, “An Evaluation of Models and Computational Approaches for the Barrier Properties of Coatings Containing Flakes of High Aspect Ratio”, Journal of Coatings Technology and Research, 16 (2), 521-530, 2019