Γιαννακού Μαρία

Μηχανολόγος Μηχανικός Βιομηχανίας Π.Θ.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:24210 74044

Email: magianna (AT) uth.gr