Πελεκάσης Νίκος

Καθηγητής, PhD'91 State University of New York at Buffalo, ΗΠΑ
Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74102
Fax: +30 24210 74085

Email: pel (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
  • Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1986
  • Ph.D. in Chemical Engineering, State University of New York at Buffalo, 1991
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ο Νίκος Πελεκάσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Απέκτησε το Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1986 και το Διδακτορικό του από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης στο Buffalo το 1991.

Από το 1992 έως και το 1994 ήταν Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Levich Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής του Κολλεγείου της πόλης της Νέας Υόρκης, ενώ από το 1997 έως το 2001 ήταν Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Λέκτορας του Νόμου 407 στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Εμβιομηχανικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Compiegne στο Τρίτο Ινστιτούτο Φυσικοχημείας του Πανεπιστημίου του Goettingen στο Ινστιτούτο Διεργασιών και Υλικών του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου και στο Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Imperial.

Από τον Οκτώβριο του 2001 είναι Καθηγητής της Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει ενταχθεί στο Εργαστήριο Ρευστομηχανικής & Στροβιλομηχανών, του οποίου είναι και Διευθυντής από το 2010. Κατά τα χρονικά διαστήματα 2011-2013 και 2013-2015 διετέλεσε Αντιπρόεδρος & Πρόεδρος, αντίστοιχα, του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διδάσκει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα στα γνωστικά αντικείμενα της Ρευστομηχανικής, Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής & των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.
Είναι μέλος της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Ρευστομηχανικής (EUROMECH) και των Ελληνικών Εταιρειών Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ) της Θεωρητικής Μηχανικής (ΕΕΘΕΜ) και Ρεολογίας, ενώ έχει διοργανώσει και συμμετάσχει στην διοργανώση Εθνικών και Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων και Σχολείων στις παραπάνω γνωστικές περιοχές.  

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις περιοχές της Θεωρητικής και Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής, των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και των Δυναμικών Συστημάτων, και καλύπτουν ευρύ φάσμα εφαρμογών από την Εμβιομηχανική, την Μαγνητουδροδυναμική, την Αεροδυναμική και την Μηχανική Αιωρημάτων.

Στο παρελθόν έχει συνεπιβλέψει τρεις Διδακτορικές Διατριβές στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Compiegne στην Γαλλία, πάνω σε θέματα δυναμικής φυσαλίδων και σταγόνων με εφαρμογή κυρίως στην Εμβιομηχανική.
Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει επιβλέψει 6 Διδακτορικές Διατριβές στις περιοχές:
(α) της υπολογιστικής/θεωρητικής μελέτης της δυναμικής και στατικής συμπεριφοράς φυσαλίδων με ελαστική επίστρωση σε καθεστώς ακουστικών διαταραχών με εφαρμογή στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών ιατρικής απεικόνισης και στοχευμένης μεταφοράς φαρμάκων με χρήση υπερήχων,
(β) της αλληλεπίδρασης υγρών υμενίων με συνοριακό στρώμα αέρα με εφαρμογή στην αποφυγή της πρόωρης αποκόλλησης του συνοριακού στρώματος και της επακόλουθης επειδείνωσης των αεροδυναμικών χαρακτηριστικών πτερύγων αεροσκαφών σε συνθήκες βροχόπτωσης και
(γ) της μαγνητουδροδυναμικής ευστάθειας ροών σε κλειστούς αγωγούς και σε πορώδη μέσα με στόχο την βέλτιστη απαγωγή θερμότητας αντιδραστήρων θερμοπυρηνικής σύντηξης, κυρίως  στην περιοχή του divertor.

Η παραπάνω ερευνητική δραστηριότητα έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο ανταγωνιστικών ελληνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που δίνουν έμφαση στην βασική μελέτη φυσικών φαινομένων και τεχνικών εφαρμογών, με τον ίδιο συντονιστή στα περισσότερα εξ'αυτών, και έχουν οδηγήσει σε πλήθος δημοσιεύσεων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια ενώ έχουν τύχει εκτενούς αναφοράς στην διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία.

Profiles of Nikos Pelekasis: Google Scholar

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • M. Vlachomitrou & N. Pelekasis “ Dynamic simulation of a coated microbubble in an unbounded flow: Response to a step change in pressure”, JFM 822, 717-761 (2017). Download
  • N. Pelekasis, L. Benos, Static Arrangement of a Capillary Porous System (CPS): Modelling, Fusion Eng. and design 117, 180-187, 2017. Abstract   Download
  • A. Lytra & N. Pelekasis, “Static response of coated microbubbles: Modeling simulations and parameter estimation” Procedia IUTAM 16 ( 2015 ) 123 – 133. Download
  • D. Dimopoulos & N. Pelekasis “3d Stability analysis of Rayleigh- Bénard Convection of a liquid metal layer in the presence of a magnetic Field – Effect of wall electrical conductivity”, Fluid Dyn. Res. 46 (2014) 055507, (31 pp). Download
  • K. Tsiglifis & N. Pelekasis, “Dynamic simulations of insonated contrast agents”, Physics of Fluids 25, 032109 (2013). Download
  • M. Vlachomitrou & N. Pelekasis “Short to long wave resonance and soliton formation in boundary layer interaction with a liquid film” J. Fluid Mech. 660, 162-196, 2010. Abstract   Download
  • K. Tsiglifis & N. Pelekasis, ‘Radial oscillations of insonated contrast agents – Effect of the membrane constitutive law’ JASA 123(6), p. 4059, 2008. Abstract   Download