Παπαδημητρίου Κώστας

Καθηγητής, PhD'90 California Institute of Technology, ΗΠΑ
Δυναμική των Κατασκευών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74006
Fax: +30 24210 74012

Email: costasp (AT) uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Costas Papadimitriou received his MSc and PhD (1990) in Applied Mechanics at Caltech. In 2000 he joined University of Thessaly (UTH), Greece, as Associate Professor of Structural Dynamics with tenure and in 2006 was promoted to Professor. Since 2000 he is the director of the System Dynamics Laboratory of UTH. He also held the position of the Executive Vice-President of the European Association of Structural Dynamics (EASD) (2011- 2017). In the past, he held positions of visiting professor at ETH-Zurich (2011) and K.U.Leuven (2000); research associate at Caltech and Jet Propulsion Laboratory-JPL (1996-1999) and Hong Kong University of Science and Technology (1995-1996); visiting assistant professor at Caltech (1994-1995) and assistant professor at Texas A&M University (1991-1994).

He is the recipient of the 2014 European Association of Structural Dynamics (EASD) Senior Award in Computational Structural Dynamics. He served as associate editor for the ASCE Journal of Engineering Mechanics (2009-2017) and the International Journal of Reliability and Safety (2005-present), member of the editorial board for the International Journal of Structural Control and Health Monitoring (2008-present), the Journal of Structural Monitoring and Maintenance (2014-present), the Journal of Smart Cities (2015-2018), and Structural Sensing Section of Frontiers in Build Environment (2015-present). He is a member of ASCE and SEM and served as chair of the “Dynamics” committee of ASCE-Engineering Mechanics Institute (2012-2014). He also served as a member of the Sectoral Scientific Council on Engineering Sciences of the Greek National Council of Research and Technology (Oct. 2014 - 2016).

His research interests include Bayesian inference for uncertainty quantification in engineering science; probabilistic structural dynamics; structural identification, finite element model updating, structural health monitoring; optimal experimental design; and structural reliability. Main application areas are civil and mechanical engineering structures. Recently he has applied Bayesian methodologies to computational fluid dynamics, molecular dynamics, nanotechnology and biological models. He has published more than 78 referred journal articles, 180 conference proceedings articles, co-edited one book, four special journal issues, 5 conference proceedings, and one Encyclopedia section in Structural Identification and Health Monitoring. He has given numerous semi-plenary, keynote and invited lecturers in conferences. He acts as reviewer in more than 50 international journals. He has organized Symposia, Mini-symposia and session for international conferences; he is member of several international scientific committees; He has coordinated and lectured a number of one-day pre-conference courses and one-week short courses in the areas of uncertainty quantification, structural identification and health monitoring. He served as guest editor for two special journal issues on Structural Identification, SHM and Reliability published in “International Journal of Reliability and Safety” and in “Structural Safety”. He is a member of the Technical Chamber of Greece and the American Society of Civil Engineers (ASCE).

For details on research and teaching activities and recent publications visit the website of the System Dynamics Laboratory(SDL).

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Jia, X., Sedehi, O., Katafygiotis, L., Moaveni, B., Papadimitriou, C. (2021). Hierarchical Bayesian model updating for nonlinear structures using response time histories. 39th International Modal Analysis Conference (IMAC), Febr. 8-11, 2021, Orlando, Florida.
  • Jia, X., Sedehi, O., Papadimitriou, C., Katafygiotis, L. (2021). Model updating and robust predictions in structural dynamics through hierarchical Bayesian modelling framework. The 13th International Conference on Structural Safety and Reliability (ICOSSAR 2021), Jun. 21-25, 2021, Shanghai, P.R. China.
  • Ercan, T. and Papadimitriou, C. (2021). Optimal Experimental Design Methodology for Structural Health Monitoring, 10th International Conference on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure, 30 June-2 July, 2021. Porto, Portugal.
  • Song, M., Behmanesh, I., Moaveni, B., Papadimitriou, C. (2020). Accounting for Modeling Errors and Inherent Structural Variability through a Hierarchical Bayesian Model Updating Approach: An Overview. Sensors, 20, 3874. doi:10.3390/s20143874  Download
  • P. Karnakov, G. Arampatzis, I. Kicic, F. Wermelinger, D. Walchli, C. Papadimitriou, P. Koumoutsakos (2020). Data driven inference of the reproduction number for COVID-19 before and after interventions for 51 European countries, Swiss Medical Weekly, 2020;150:w20313. doi:10.4414/smw.2020.20313 Download

  • C. Argyris, C. Papadimitriou , P. Panetsos and P. Tsopelas (2020). Bayesian model-updating using features of modal data: Application to Metsovo bridge, Journal of Sensor and Actuator Networks, 9 (2), 27. Download
  • Song, M., Astroza, R., Ebrahimian, H., Moaveni, B., Papadimitriou, C. (2020). Adaptive Kalman Filters for Nonlinear Finite Element Model Updating, Mechanical Systems and Signal Processing, accepted (March 20). doi:10.1016/j.ymssp.2020.106837 Download