Μποντόζογλου Βασίλης

Καθηγητής, PhD'88 University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ
Φαινόμενα Μεταφοράς-Συσκευές Φυσικών Διεργασιών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74069

Email: bont (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ο Βασίλης Μποντόζογλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1958. Αποφοίτησε με δίπλωμα χημικού μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1982), και στη συνέχεια πήρε τα διπλώματα M.S. (1986) και Ph.D. (1988) in chemical engineering από το University of Illinois at Urbana-Champaign των ΗΠΑ.

Το διάστημα 1988-1993 απασχολήθηκε στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ). Από τον Απρίλιο του 1993 εργάζεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1993-1998: Επίκ. Καθηγητής, 1998-2002: Αναπλ. Καθηγητής, 2002- : Καθηγητής), όπου έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος και μέλος της Συγκλήτου. Την πενταετία 2008-2012 υπηρέτησε ως Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ιδρύματος.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Μποντόζογλου περιλαμβάνουν την δυναμική ροών με ελεύθερη επιφάνεια και διφασικών ροών υγρού/αερίου, τα φαινόμενα μεταφοράς θερμότητας/μάζας και την ανάλυση και σχεδιασμό συσκευών φυσικών διεργασιών. Χρησιμοποιεί σύγχρονες πειραματικές τεχνικές, in-house υπολογιστικούς κώδικες και θεωρητική ανάλυση, και τα αποτελέσματα της έρευνας περιέχονται σε (άνω των 70) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Ο Δρ. Μποντόζογλου είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικών & Χημικών Διεργασιών και διετέλεσε μέλος του EuroTherm Committee, της ευρωπαϊκής επιτροπής για την προώθηση των θερμικών επιστημών. Από το 2011 συμμετέχει στην εκδοτική επιτροπή του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Multiphase Flow (Elsevier) και από το 2013 στην εκδοτική επιτροπή του Acta Mechanica (Springer).

Profiles of Vasilis Bontozoglou: Google Scholar Scopus

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • K. Bouchoris and V. Bontozoglou 2022 Surfactant-laden film lining an oscillating cap: Problem formulation and weakly nonlinear analysis. J. Fluid Mech., 944, A50 Abstract  
  • K. Bouchoris and V. Bontozoglou 2021 A model of lung surfactant dynamics based on intrinsic interfacial compressibility. Colloids & Surfaces A: Physicochem. Eng. Asp., 624, 126839
  • A. Katsiavria and V. Bontozoglou Stability of liquid film flow laden with the soluble surfactant Sodium Dodecyl Sulphate: Predictions versus data.  J. Fluid Mech., 894, Α18 (2020). Abstract  
  • P. Philippitzis, K. Gourgoulianis, Z. Daniil, and V. Bontozoglou The effect of alveolar mixing on particle retention and deposition investigated by a dynamic single-path model.  Aerosol Science and Technology, in press (2020) Abstract  
  • V. Bontozoglou, The effect of adsorption modeling on the stability of surfactant-laden liquid film. Acta Mechanica, 229, 535-547 (2018) Abstract  
  • K. Gourgoulianis, Z. Daniil, K. Athanasiou, S. Rozou, V. Bontozoglou, Application of a one-dimensional computational model for the prediction of deposition from a dry powder inhaler. J. Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 30, 435-443 (2017) Abstract  
  • A. Georgantaki, M. Vlachogiannis and V. Bontozoglou , Measurements of the stabilisation of liquid film flow by the soluble surfactant sodium dodecyl sulfate (SDS). Intl. J. Multiphase Flow, 86, 28-34 (2016). Abstract