Καραμάνος Σπύρος

Καθηγητής, PhD'93 The University of Texas at Austin, ΗΠΑ
Υπολογιστικές Μέθοδοι-Πεπερασμένα Στοιχεία των Κατασκευών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74086
Fax: +30 24210 74360

Email: skara (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Προσωπική Ιστοσελίδα

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ο Σπύρος Καραμάνος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ 1989) με βαθμό Διπλώματος 9.58/10.0. Πήρε τα διπλώματα M.Sc. και Ph.D. σε Μηχανική των Κατασκευών από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, The University of Texas at Austin των ΗΠΑ το 1991 και το 1993 αντίστοιχα.

Από τον Ιανουάριο του 1994 μέχρι τον Δεκέμβριο του 1995 υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως Στρατεύσιμος Κελευστής στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Το 1996, ήταν Επισκέπτης Ερευνητής στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Delft στην Ολλανδία στο Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών. Από τον Οκτώβριο του 1996 έως το Μάιο του 1999 ήταν Στέλεχος Μηχανικός του Τμήματος Γεφυροποιίας στην Διεύθυνση Μελετών της τεχνικής εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., στην Θεσσαλονίκη.

Από τον Μάιο του 1999 είναι Μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανία - σήμερα στη βαθμίδα του Καθηγητή - με γνωστικό αντικείμενο Υπολογιστικές Μέθοδοι – Πεπερασμένα Στοιχεία των Κατασκευών. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Μηχανική-Στατική, Πεπερασμένα Στοιχεία, Μηχανική των Κατασκευών και τα μεταπτυχιακά μαθήματα Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων (εμβάθυνση) και Μη-γραμμική Ανάλυση Κατασκευών / Ευστάθεια.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Σπύρου Καραμάνου περιλαμβάνουν Μηχανική των Κατασκευών, Υπολογιστικές Μέθοδοι και Πεπερασμένα Στοιχεία, Δομική Ευστάθεια (Λυγισμός), Ανελαστική Συμπεριφορά Κατασκευών, Ανάλυση Πλακών και Κελυφών, Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών, Αντισεισμική Μηχανική και Δυναμική των Κατασκευών.

Είναι Associate Editor στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ASME Journal of Pressure Vessel Technology και ASCE Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, Γραμματέας Technical Working Group 8.4 (Stability of Shells) European Convention for Constructional Steelwork (ECCS), Μέλος της ASCE Flexible (Steel) Pipeline Design Committee, και της ASME Pressure Vessels & Piping Seismic Engineering Committee. Είναι μέλος του ΤΕΕ, της American Society of Civil Engineers (ASCE), του Structural Engineering Institute της ASCE, και των Ελληνικών Επιστημονικών Εταιριών ΕΕΜΕ (Μεταλλικές Κατασκευές), ΕΛΕΤΥΜ (Υπολογιστική Μηχανική) και ΕΕΘΕΜ (Θεωρητική & Εφαρμοσμένη Μηχανική). Έχει επίσης διατελέσει κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Για λεπτομέρειες σχετικά με ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, καθώς και για κατάλογο πρόσφατων δημοσιεύσεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Μηχανικής & Αντοχής Υλικών (ΕΜΑΥ) όπου θα βρείτε και την προσωπική σελίδα του Σπύρου Καραμάνου.

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
  • Karamanos, S. A., and Eleftheriadis, Ch.,Collapse of Pressurized Elastoplastic Tubular Members Under Lateral Loads”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 46, No. 1, pp. 35-36, January 2004.
  • Papaspyrou S., Valougeorgis D. and Karamanos, S. A.,Sloshing effects in half-full horizontal cylindrical vessels under longitudinal excitation”, Journal of Applied Mechanics, ASME, 71, 2, 255-265, (2004). Download
  • S. Papaspyrou, S. A. Karamanos and D. Valougeorgis, “Response of half-full horizontal cylinders under transverse excitation,” Journal of Fluids and Structures, 19, 7, 985-1003, (2004). Download
  • Karamanos, S. A., Giakoumatos, E. and Gresnigt, A. M.,Elastoplastic Analysis of Pipes and Elbows.”, Journal of Pressure Vessel Technology, ASME, Vol. 125, No. 4, pp. 393-402, November 2003.
  • Karamanos, S. A., Giakoumatos, E. and Gresnigt, A. M.,Nonlinear Response and Failure of Steel Elbows Under In-Plane Bending and Pressure.”, Journal of Pressure Vessel Technology, ASME, accepted for publication, 2003.

  • Karamanos, S. A.,Bending Instabilities of Elastic Tubes.”, International Journal of Solids & Structures, Vol. 39, No. 8, pp. 2059-2085, April 2002.
  • Karamanos, S. A., Romeijn, A. and Wardenier, J., “SCF Equations in Multi-planar Welded Tubular DT-Joints Including Bending Effects.”, Marine Structures, Vol. 15, No. 2, pp. 157-173, March 2002.