Σταμάτης Αναστάσιος
(2004-2015)

Αναπληρωτής Καθηγητής (αποβιώσας)
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική - Θερμικοί Σταθμοί

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74077
Fax: +30 24210 74050

Email: tastamat (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις

Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα


Ο Αναστάσιος Σταμάτης ήταν από τον Ιούλιο του 2004 Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής και Θερμικών Σταθμών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. όπου έχει ενταχθεί στο Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών.

Πήρε το Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού από από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το το 1982, και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανολόγων του ΕΜΠ το 1990.  Κατά το χρονικό διάστημα 1987 - 1989, υπηρέτησε τη θητεία του στο Κεντρο Ερευνών της Αεροπορίας.

Από το 1990 και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εργάστηκε ως ερευνητής στο Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών του ΕΜΠ. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη διδασκαλία σε ΑΕΙ (ως Διδάσκων ΠΔ 407, 1999-2004 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2000-2001 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης) και ΤΕΙ (Εκτακτο Επιστημονικό Προσωπικο 2003, Επ. καθηγητής 2004).

Είχε διδάξει τα μαθήματα Παράλληλος Προγραμματισμός, Σχεδιασμός Ενεργειακών συστημάτων στο Πανεπ. Θεσσαλίας και Γραμμική Αλγεβρα, Θεωρία Βελτιστοποίησης στο Πανεπ. Κρήτης. Επισης διδασκαλία μαθηματων ΜΕΚ , Αεριοστροβιλων και Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής στο ΤΕΙ Χαλκίδας.

Είχε συμμετάσχει σε μεγάλo αριθμό ερευvητικώv πρoγραμμάτωv και έχει διεξάγει πρωτότυπo ερευvητικό έργo. Είχε δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε έγκριτα διεθνή επιστημovικά περιoδικά και σε πρακτικά διεθvώv συvεδρίωv.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάναν την Μοντελοποίηση , Προσομοίωση και Διαγνωστική Θερμικών Συστημάτων, ανάπτυξη τεχνικών διάγνωσης βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη (Νευρωνικά Δίκτυα), παράλληλοι υπoλoγιστές και παράλληλoι υπoλoγιστικoί αλγόριθμoι, ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαγνωστικων συστημάτων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, δημιουργία  γραφικών περιβαλλόντων κατάλληλων για Διαγνωστικά συστήματα.


Διακρίσεις και βραβεία:  Πανελλήνιο Βραβείο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ), 1976. Συμμετοχή στην  International Mathematical Olympiad, Αυστρία 1976. Yπoτρoφία τoυ Εθvικoύ Μετσόβιoυ Πoλυτεχvείoυ κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις.

 Profiles of Tassos Stamatis: Google Scholar 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις