Ζηλιασκόπουλος Θανάσης

Καθηγητής, PhD'94 The University of Texas at Austin, ΗΠΑ
Βελτιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής/Μεταφορών

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως,
38334 Βόλος

Τηλ:+30 24210 74015

Email: ziliasko (AT) mie.uth.gr

Περισσότερες Πληροφορίες
Δημοσιεύσεις
Βιογραφικό Σημείωμα

Σπουδές
 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1984
 • M.Sc. in Operations Research, Department of Mechanical Engineering, The University of Texas at Austin, 1991
 • Ph.D. in Transportation Systems, Department of Civil Engineering, The University of Texas at Austin, 1994
Σύντομο Βιογραφικό - Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ο Θανάσης Ζηλιασκόπουλος γεννήθηκε στο Θούριο Έβρου το 1960. Μετά την απόκτηση του διδακτορικού του διπλώματος, εργάστηκε στο Department of Civil Engineering του Ohio State University των ΗΠΑ, όπου κατείχε θέση Assistant Professor από το 1994 έως το 1996. Από το 1996 έως το 2003 εργάσθηκε στο Department of Civil Engineering του Northwestern University των ΗΠΑ όπου κατείχε θέση Assistant και αργότερα Associate Professor (Louis Berger Junior Chair). Ταυτόχρονα, εργάσθηκε στο Transportation Research Center και συνεργάσθηκε με το Department of Industrial Engineering and Management Sciences του ιδίου πανεπιστημίου.

Από το 2003, εργάζεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών -- αρχικά ως Αναπληρωτής Καθηγητής, και σήμερα Καθηγητής Βελτιστοποίησης Συστημάτων Παραγωγής/Μεταφορών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Βελτιστοποίησης Συστημάτων -- όπου διδάσκει μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics". Την περίοδο 2010-2015 διετέλεσε Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την περίοδο 2013-2015 ήταν μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρίας Logistics. Από το 2020 είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν πρότυπα ισορροπίας και βελτιστοποίησης δικτύων, αλγορίθμους βέλτιστης διαδρομής, τεχνολογίες πληροφοριών, συστήματα ελέγχου, Logistics, διαχείριση κυκλοφορίας, και δρομολόγησης εμπορευματικών μεταφορών.
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις
 • Waller, S.T. and A.K. Ziliaskopoulos (2003) ”On the Online Shortest Path Problem” Networks  Volume 40:4 p. 182-202.

   

 • Peeta S. and A. Ziliaskopoulos (2002) "Fundamentals of Dynamic Traffic Assignment: the Past, the Present and the Future" Networks and Spatial Economics Vol. 1:2 p.201-230.

   

 • Li, I.Y., A.K. Ziliaskopoulos, and D. Boyce, (2002) “A combined model for time-dependent Trip distribution and traffic assignment” Journal of the Transportation Research Board, No. 1783, pp. 98-110

 • Li, I.Y., A.K. Ziliaskopoulos, and S.T. Waller, (2002) “A Decomposition Scheme for System Optimal Dynamic Traffic Assignment Models” Networks and Spatial Economics (accepted, to appear).

 • Waller, S.T. and A.K. Ziliaskopoulos (2001) “The Stochastic Network Design Problem”, Journal of the Transportation Research Board No. 1771, p.106-114.

 • Chang, E., A.K. Ziliaskopoulos and D. Boyce (2001)” A Solution Algorithm for the Combined Interregional Commodity Flow and transportation Network Model with Link Capacity Constraints” Transportation Research Record. Journal of the Transportation Research Board No. 1771, p.114-124.

 • Ziliaskopoulos, A.K. and D. Kotzinos (2001) "Design and Implementation of Massively Parallel Time-Dependent Shortest Path Algorithms", Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering Vol. 16  p.337-346