ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0205 ΦΥΣΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας: Ε21000
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Πετρόπουλος Γιώργος
(1996-2010)

Σκοπός
  • Eίναι η εμβάθυνση σε βασικά αντικείμενα της περιοχής των μηχανουργικών κατεργασιών προς τη κατεύθυνση μοντελοποίησης παραμέτρων κατεργαστικότητας από φυσικής, μετρολογικής και οικονομικής άποψης.

Περιεχόμενα
  • Θεωρία της πλαστικότητας στις μηχανικές κατεργασίες, τριβολογία κατεργασιών, δυναμική κατεργασιών, ευέλικτα συστήματα μηχανουργικής παραγωγής, ντετερμινιστικά και στοχαστικά μοντέλα παραμέτρων κατεργαστικότητας, βελτιστοποίηση οικονομικών  μεγεθών, βάσεις δεδομένων, φυσικός–γεωμετρικός χαρακτηρισμός τεχνολογικών επιφανειών.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

1)      Schey, J.A.,: Introduction to Manufacturing Processes, Mc Graw- Hill, New York, 1977.

2)      Avitzur, B.,: Metal Forming: Processes and Analysis, Mc Graw- Hill, New York, 1968.

3)      Trent, E.M.,: Metal Cutting, Butterworths, London, 1977.

4)      Gosh, A. and A.K. Mallik: Manufacturing Science, EWP Lted, New Delhi, 1995.

5)      De Garmo, E.P.., J.T. Black, R.A. Kosher: Materials and Processes in Manufacturing, McMillan, New York, 1990.

6)      Koenig, W.: Fertigungsverfahren, VDI- Verlag, Duesseldorf, 1979.

7)      Johnson, W. and P.B. Mellor: Engineering Plasticity, Van Nostrand Reinhold, London, 1973.

Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
50%
Πρόοδοι:
50%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
30
Εργαστήρια:
20

Εκπόνηση

Μελέτη:
 30
Ασκήσεις:
15