ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0204 ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ
Κωδικός Γραμματείας: Ε20800
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Καραμάνος Σπύρος
 

Σκοπός

Το μάθημα απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποτελεί συνέχεια των μαθημάτων της Στατικής και της Αντοχής των Υλικών Ι & ΙΙ. Oι βασικές αρχές της Αντοχής των Υλικών εφαρμόζονται σε απλές κατασκευές. Παράλληλα, γίνεται εισαγωγή σε σύγχρονες αριθμητικές μεθόδους υπολογισμού. Τέλος, γίνονται εφαρμογές με υπολογιστικό πρόγραμμα, σε κλασσικά προβλήματα ευστάθειας κατασκευών.

Περιεχόμενα

Ισορροπία Διακριτών Συστημάτων, Ευστάθεια Μονοβάθμιων Συστημάτων, Ευστάθεια Πολυβάθμιων Συστημάτων, Ευστάθεια Δοκών – Στύλων, Ευστάθεια Πλακών, Ευστάθεια Δακτυλίων, Ευστάθεια Κυλινδρικών Κελυφών, Στοιχεία Μεταλυγισμικής Συμπεριφοράς Κατασκευών, Ειδικά Θέματα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

1. D. O. Brush & B. O. Almroth, Buckling of Bars, Plates and Shells, McGraw-Hill, 1975 (βασικό εγχειρίδιο).

2. S. P. Timoshenko & J. M. Gere, Theory of Elastic Stability, McGraw-Hill, New York, 1960 (ένα πολύ καλό κλασικό βιβλίο).

3. Z. P. Bazant & L. Cedolin, Stability of Structures. Elastic, Inelastic, fracture, and Damage Theories, Oxford University Press, 1991 (σύγχρονο - πλήρες εγχειρίδιο, χωρίς να εμβαθύνει στα θέματα που αναφέρεται).

4. Α. Ν. Κουνάδης, Γραμμική Θεωρία Ελαστικής Ευστάθειας, Εκδ. Συμεών, Αθήνα, 1997 (το καλύτερο ελληνικό βιβλίο στο είδος του – λίγο θεωρητικό).

5. Α. Ν. Κουνάδης, Εισαγωγή εις την Μη-γραμμική Θεωρία της Ελαστικής Ευστάθειας, Εκδ. ΕΜΠ, Αθήνα, 1984 (πολύ καλό βιβλίο για μη-γραμμική θεωρία).

Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Ασκήσεις:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
42

Εκπόνηση

Μελέτη:
 30
Ασκήσεις:
20