ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM203 ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΣΤΑΤΙΚΗ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ0400
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Παπαδημητρίου Κώστας
 
 

Σκοπός
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχών της μηχανικής του απαραμόρφωτου στερεού. Το μάθημα εστιάζεται στην κατανόηση της έννοιας της στατικής ισορροπίας δυνάμεων και ροπών στο επίπεδο και τον χώρο, και εξετάζονται βασικές κατασκευές (δικτυώματα, δοκοί, απλά πλαίσια και σύνθετοι φορείς).

Με το μάθημα αυτό δίνονται οι βασικές γνώσεις για την παρακολούθηση πιο προχωρημένων μαθημάτων μηχανικής όπως Δυναμική, Μηχανική των Υλικών, Μηχανική Ρευστών.

 

 

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Μηχανική – Βασικοί Νόμοι – Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού. Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία. Στατική του απαραμόρφωτου στερεού σώματος στο επίπεδο – Ανάλυση δυνάμεων, ροπών και ισορροπία. Αρχή των Δυνατών Έργων – Ευστάθεια Φορέων. Ισοστατικοί Δικτυωτοί Φορείς. Ανάλυση Ολόσωμων Φορέων – Εσωτερικά εντατικά μεγέθη και διαγράμματα ροπών, τεμνουσών δυνάμεων και αξονικών δυνάμεων, στο επίπεδο και τον χώρο. Βασικές εφαρμογές σε κατασκευές Μηχανολόγου Μηχανικού. Κατανεμημένες δυνάμεις και κέντρα βάρους. Περιστροφή Συστήματος Συντεταγμένων. Σύμβαση άθροισης.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Σ. Α. Καραμάνος (2004), Στατική - Εισαγωγή Στην Μηχανική των Κατασκευών, Εκδόσεις Π.Θ. Σημειώσεις Μαθήματος, Βόλος.

E. Γδούτος (2000), Στατική, Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, Θεσ/νικη.

Ι. Βαρδουλάκης και Α. Γιαννακόπουλος, Τεχνική Μηχανική Ι, Εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2004.

Μ. Ματσικούδη – Ηλιοπούλου, Τεχνική Μηχανική, Αρχές Στατικής και Εισαγωγή στην Θεωρία των Παραμορφωσίμων Σωμάτων, Θεσσαλονίκη 1995.

F. P. Beer & E. R. Johnston, Vector Mechanics for EngineersStatics, 3rd SI Edition, McGraw Hill, 1998 (ίσως το πιο διαδεδομένο βιβλίο Μηχανικής, πολύ προσεκτικά γραμμένο).

S. Timoshenko & D. H. Young, Engineering Mechanics, McGraw-Hill, Intl. Ed., 1956 (το κλασικότερο σύγγραμμα Μηχανικής, πολύ προσεκτικά γραμμένο).

J. P. Den Hartog, Mechanics, Dover Publ., New York, 1948 (ένα επίσης κλασικό σύγγραμμα Μηχανικής με έμφαση στην Μηχανολογία).

Ι. H. Shames, Engineering MechanicsStatics & Dynamics, Prentice-Hall, New Jersey, 1980 (ένα πολύ καλό βιβλίο ενός πολύ καλού δασκάλου).

C. H. Norris, J. B. Wilbur & S. Utku, Elementary Structural Analysis, McGraw-Hill, 3rd Intl. Student Ed., 1976 (καλό, κλασικό αλλά και προχωρημένο βιβλίο για κατασκευές).

 

 

Προαπαιτούμενα
MM100
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
90%
Ασκήσεις:
10%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
55

Εκπόνηση

Μελέτη:
 35
Ασκήσεις:
15