ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0105 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΑΕΡΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ Μ.Ε.Κ.

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας: Ε11100
Εξάμηνο:
2° (Εαρινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Σταματέλλος Τάσος

Βιβλιογραφία
 
Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις

Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
100%
Πρόοδοι:
0%
Ασκήσεις:
+%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
35

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20
Ασκήσεις:
20