ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0107 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας: E10400
Εξάμηνο:
3° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Τσιακάρας Παναγιώτης

Σκοπός

Το μεταπτυχιακό αυτό μάθημα έχει σαν στόχο την κατανόηση των βασικών θεωριών της χημικής κινητικής, του σχεδιασμού και ανάλυσης χημικών αντιδραστήρων και της κατάλυσης

Περιεχόμενα

Εισαγωγή, Χημικές Αντιδράσεις & Χημικοί Αντιδραστήρες. Ταξινόμηση χημικών αντιδράσεων. Ταξινόμηση Βιομηχανικών Χημικών Αντιδραστήρων. Αντιδραστήρες διαλείποντος έργου, στερεάς και ρευστοστερεάς κλίνης, συνεχούς ροής με πλήρη ανάδευση & πολυφασικοί αντιδραστήρες. Θερμοδυναμική Χημικών Αντιδράσεων. Κινητική Χημική Αντιδράσεων, ρυθμός, ενέργεια ενεργοποίησης- διάγραμμα Arhenius, ανάλυση εξισώσεων ρυθμού. Γενικευμένα ισοζύγια Μάζας, Ενέργειας & Ορμής. Πρότυποι αντιδραστήρες. Κατάλυση. Ετερογενείς καταλυτικές αντιδράσεις. Κινητικά πρότυπα καταλυτικών αντιδράσεων. Εσωτερική & εξωτερική μεταφορά μάζας & θερμότητας. Σχεδιασμός καταλυτικών αντιδραστήρων. Καταλυτική καύση. Εφαρμογές – καταλυτικοί στρόβιλοι, καταλυτικοί καυστήρες, καταλυτικοί μέθοδοι αντιμετώπισης αέριων ρύπων. Απενεργοποίηση των καταλυτών. Μη- καταλυτικές αντιδράσεις ρευστών- ρευστών.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

«Μηχανική Χημικών Διεργασιών» του J.M.Smith εκδόσεις Τζιόλα.

 

Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, εργαστήριο
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
50%
Πρόοδοι:
50%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
40

Εκπόνηση

Μελέτη:
 7
Ασκήσεις:
15