ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM0106 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Μεταπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Ε
Κωδικός Γραμματείας: E11000
Εξάμηνο:
1° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατεύθυνση:
Ενέργεια, Βιομηχανικές Διεργασίες & Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
Διδάσκων:
Τσιακάρας Παναγιώτης
 

Σκοπός

Το μάθημα αυτό έχει σα στόχο την κατανόηση των βασικών θεωριών της ηλεκτροχημικής κινητικής, του σχεδιασμού και ανάλυσης ηλεκτροχημικών διεργασιών και κατανόηση των πιο γνωστών εφαρμογών της ηλεκτροχημείας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Ηλεκτροχημεία. Χημικές αντιδράσεις σε διφασικές περιοχές. Αντιδράσεις μεταφοράς φορτίου. Θεωρία ηλεκτρικής διπλοστιβάδας. Δυναμικά ηλεκτροδίων και ηλεκτροχημικών στοιχείων. Ηλεκτροχημική ισορροπία. Κινητική ανάλυση της ηλεκτροχημικής ισορροπίας. Δυναμικά ισορροπίας. Θερμοδυναμική ανάλυση του δυναμικού ισορροπίας. Η εξίσωση του Nernst. Είδη ηλεκτροχημικών στοιχείων. Μέθοδοι προσδιορισμού μηχανισμών ηλεκτροχημικών αντιδράσεων. Ηλεκτροχημική κινητική, Ηλεκτροκατάλυση, Σχεδιασμός ηλεκτροκαταλυτικών αντιδραστήρων. Ηλεκτροχημικά συστήματα τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Ηλεκτροχημεία στερεάς κατάστασης. Στερεοί ηλεκτρολύτες. Ηλεκτροχημικά στοιχεία καυσίμου (fuel cells). Τύποι ηλεκτροχημικών στοιχείων καυσίμου. Εφαρμογές των ηλεκτροχημικών στοιχείων καυσίμου σε κινητές και μη- κινητές μονάδες παραγωγής ισχύος. Συμπαραγωγή. Μικτά δυναμικά και Διάβρωση. Διάβρωση μετάλλων.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Ηλεκτροχημεία, Ι. Α. Μουμτζής & Δ. Π. Σάζου, Εκδόσεις Ζήτη, 1997 Θεσσαλονίκη.

Handbook of Corrosion Engineering, P. R. Roberge, McGraw-Hill 1999, USA.

Modern Electrochemistry, Vol. 1, 2, J. O. M. Bockris, & A. K. N. Reddy, Plenum Press, 1974, New York.

Corrosion for Science and Engineering, K. R. Trethewey & J. Chamberlain, Longman 1995, England.

Ηλεκτροχημικές Εφαρμογές, Δ. Α. Γιαννακουδάκη, Α.Π.Θ., 1986, Θεσσαλονίκη.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Διάλεξη, εργαστήριο

Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
50%
Πρόοδοι:
50%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
40
Εργαστήρια:
15

Εκπόνηση

Ασκήσεις:
7