ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM839 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΕΚ3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ1200
Εξάμηνο:
8° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
 

Σκοπός
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές οικονομικές αρχές, που διέπουν την λειτουργία των επιχειρηματικών μονάδων, να αναλύσει την συμβολή της κάθε μίας από αυτές στην αποδοτικότητα του επιχειρηματικού κεφαλαίου και να προβάλλει δείκτες διαχρονικής μέτρησης της αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο φοιτητής, μετά το πέρας του μαθήματος πρέπει να κατανοεί τις βασικές αρχές σύνταξης του οικονομικού προϋπολογισμού και του ισολογισμού και πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί υπολογισμούς απόδοσης του
Περιεχόμενα
Μέγεθος και ανάπτυξη των επιχειρήσεων – Ο γενικός Οικονομικός Προϋπολογισμός των επιχειρήσεων – Επενδύσεις και χρηματοδότηση – Μορφές χρηματοδότησης και σύνθεση κεφαλαίου – Ξένο και Πιστωτικό Κεφάλαιο – Αναπτυξιακά καθεστώτα – Άλλες μορφές χρηματοδότησης – Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης – Δείκτες αποδοτικότητας επενδεδυμένου κεφαλαίου – Ισορροπημένη κάρτα (Balanced Scorecard).
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ Α.Δ. , ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ Ι. Λ., Οικονομική των Επιχειρήσεων , Σημειώσεις μαθήματος, Εκδόσεις Π.Θ.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Το μάθημα διεξάγεται με μορφή:•Διάλεξης,•Ασκήσεων,•Εργαστήριο – Μελέτη περιπτώσεων (Case Stud
Αξιολόγηση
Πρόοδοι:
50%
Ασκήσεις:
50%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
60

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20
Ασκήσεις:
10