ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM730 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΥΚ3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ1600
Εξάμηνο:
7° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Κουκούμιαλος Στυλιανός
 
 

Σκοπός

Είναι η εκμάθηση των δυνατοτήτων των σύγχρονων συστημάτων προσομοίωσης, η κατανόηση των μεθοδολογιών μοντελοποίησης και προσομοίωσης συστημάτων, η εξοικείωση των φοιτητών και μελλοντικών μηχανικών με τα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών προσομοίωσης και η χρησιμοποίηση της τεχνογνωσίας στην ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης των συστημάτων παραγωγής βιομηχανικής επιχείρησης.

 

Περιεχόμενα

Βασικές έννοιες, η φύση της προσομοίωσης, δομή ενός μοντέλου προσομοίωσης, συστήματα μοντελοποίησης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στοιχεία και οργάνωση ενός μοντέλου τμηματικής προσομοίωσης, προδιαγραφές συστήματος και απόδοση του μοντέλου, κατανεμημένη προσομοίωση και συνδυασμένη συνεχής/τμηματική προσομοίωση.

Λογισμικό προσομοίωσης και γλώσσες προσομοίωσης, προσεγγίσεις ανάπτυξης μοντέλων, συγκρίσεις, έλεγχοι και δοκιμές εγκυρότητας και αποτελεσματικότητας του μοντέλου προσομοίωσης. Στατιστικές διαδικασίες, τυπικές και πιθανολογικές κατανομές, συγκρίσεις των αποτελεσμάτων των πειραμάτων προσομοίωσης και των αρχικών προδιαγραφών του συστήματος.

Οι στόχοι της προσομοίωσης στη βιομηχανική παραγωγή, ειδικό λογισμικό προσομοίωσης για βιομηχανικές εφαρμογές, μελέτες περιπτώσεων και χρήση εφαρμογών ποιοτικής προσομοίωσης βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής, ανάπτυξη εφαρμογών, περιγραφή και ανάλυση των προβλημάτων και των αποτελεσμάτων προσομοίωσης.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

“Προσομοίωση Διακριτών Συστημάτων”, B. Khoshnevis, Εκδ. Δίαυλος,  1999.

 "Τεχνικές Προσομοίωσης", Μ. Ρουμελιώτης, Εκδ. Παρατηρηρτής,  1998.

 “Μοντελοποίηση & Βέλτιστος Έλεγχος Συστημάτων”, Ν. Κρικέλη, Εκδ. Φούντας,  1996.

 

Ξενόγλωσση

 "Simulation with Arena", David Kelton., Randall Sadowski, Deborah Sadowski, 2nd ed., McGraw-Hill,  2002.

 "Simulation Modeling & Analysis", Averill M. Law and W. David Kelton., 3rd ed., McGraw-Hill, 2000.

 "Simulation with Arena", David Kelton., Randall Sadowski, Deborah Sadowski, 1st ed., McGraw-Hill, 1998.

 "Discrete-Event System Simulation", J. Banks, J. S. Carson, B. L. Nelson, Prentice-Hall, 1996.

 "Modeling and Simulation", Hartmut Bossel, A. K. Peters Ltd, 1994.

 "Discrete Systems Simulation", B. Khoshnevis, McGraw-Hill, 1994.

 “Modeling and Analysis of Manufacturing Systems”, R.G. Askin and C.R Standridge, John Wiley & Sons, 1993.

 "Simulation Modeling & Analysis", Averill M. Law and W. David Kelton., 2nd ed., McGraw-Hill, 1991.

 "Computer Modelling for Discrete Simulation", Michael Pidd, John Wiley & Sons, 1989.

 "How to write simulations using microcomputers", D. Ellison, J.C. Tunnicliffe Wilson, McGraw-Hill, 1984.

 

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Εισαγωγή στη χρήση του ειδικού λογισμικού προσομοίωσης ARENA:

  • Εμπέδωση βασικών αρχών προσομοίωσης 
  • Ανάπτυξη απλών μοντέλων συστημάτων παραγωγής που αποτελούν τη βάση πιο πολύπλοκων συστημάτων 
  • Επαλήθευση μοντέλων με χρήση βασικών αποτελεσμάτων θεωρίας ουρών 
  • Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων προσομοίωσης 
  • Κατανόηση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των εξειδικευμένων λογισμικών προσομοίωσης
Υπολογιστικές Ασκήσεις

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Το μάθημα διεξάγεται με:•καθ΄ έδρας διαλέξεις που στοχεύουν στη θεωρητική προσέγγιση βασικών εννοι
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
50%
Ασκήσεις:
50%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
30
Εργαστήρια:
30
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
1
Υπολογιστικές Εργασίες
3
Ασκήσεις:
12
Μελέτες (Projects):
1