ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM803 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ1400
Εξάμηνο:
8° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Μηχανικής, Υλικών & Κατεργασιών
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Αμπουντώλας Κωνσταντίνος
 
 
 

Σκοπός

Εισαγωγή στη θεωρία και την πρακτική εφαρμογή συστημάτων αυτομάτου ελέγχου σε δυναμικά συστήματα με έμφαση στη μοντελοποίηση, προσομοίωση, ανάλυση και τον αυτόματο έλεγχο μηχανολογικών συστημάτων.

Περιεχόμενα
1.Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή, τεχνολογία ελέγχου και εφαρμογές 2.Mathematical Modeling of Control Systems (Απόκριση στο πεδίο του χρόνου/ απόκριση συχνότητας, Συναρτήσεις μεταφοράς) 3.Μαθηματικά μοντέλα φυσικών συστημάτων: (i. Mathematical Modeling of Mechanical Systems and Electrical Systems, ii. Mathematical Modeling of Fluid and Thermal Systems) 4.Ανάλυση μεταβατικής απόκρισης (Transient and Steady-State Response Analyses) 5.Control Systems Analysis and Design by the Root-Locus Method (Πόλοι και μηδενιστές, αντιστάθμιση) 6.Control Systems Analysis and Design by the Frequency-Response Method (Απόκριση συχνότητας, αντιστάθμιση) 7.PID Controllers (ελεγκτές) 8.Control Systems Analysis in State Space (Εξισώσεις κατάστασης, δομικά διαγράμματα)
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
Norman S. Nise CONTROL SYSTEMS ENGINEERING 6th edition Wiley 2011
Ν.Ι. Κρικέλης, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ, Εκδόσεις Συμμετρία, 2000.
K. Ogata, MODERN CONTROL ENGINEERING, Prentice Hall, 4th edition, 2001.
Εργαστηριακές Ασκήσεις
Απλά συστήματα μέτρησης και ελέγχου σε περιβάλλον Arduino
Υπολογιστικές Ασκήσεις
Δες http://archive.eclass.uth.gr/eclass/courses/MHXB140/
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική.
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη, Ασκήσεις.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
100%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
56
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 56
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
0
Μελέτες (Projects):
0