ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM801 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ2
Κωδικός Γραμματείας: ΜΥ2702
Εξάμηνο:
8° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Μηχανική, Υλικά & Κατεργασίες
Διδάσκων:
Χασιώτης Νικόλαος
 

Σκοπός
Είναι η συστηματική διερεύνηση των γεωμετρικών/ κινηματικών παραλλαγών ευρέως φάσματος κατεργασιών με αφαίρεση υλικού και των συναφών εργαλειομηχανών, προς τον σκοπό βελτιστοποίησης του εκάστοτε συστήματος κατεργασία- εργαλειομηχανή.
Περιεχόμενα
Εργαλειομηχανές (φάσμα, υποσυστήματα , στατική και δυναμική στιβαρότητα , γεωμετρική ακρίβεια). Κατεργασίες με καθορισμένη γεωμετρία κοπτικής αιχμής (τόρνευση, διάτρηση, φραιζάρισμα, πλάνισμα, κοπή οδοντώσεων, αυλάκωση). Κατεργασίες με μη καθορισμένη γεωμετρία κοπτικής αιχμής (λείανση, χόνιγκ, λάπιγκ, υπερλείανση) Μη συμβατικές κατεργασίες (ηλεκτροδιάβρωση, ηλεκτροχημική λείανση) Κατεργασίες συνθέτων και “ νέων “ υλικών .
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Wright, PK, Trent, EM, Metal Cutting, Butterwort-Heinemann,
ISBN: 0-7506-7069-x.

Childs THC, Maekawa K, Obikawa T,
Yamane Y (2000)
Metal Machining. Theory and Application. Arnold, London. 

Shaw MC (1984)Metal Cutting Principles. Oxford Science Publications,
Claredon Press, Oxford. 

Kalpakjian S: Manufacturing Engineering and Technology.
Addison-Wesley, ISBN: 0-201-84552-0.

A.Gosh, A. K. Mallik, Μanufacturing Science, East- West
Press Ltd, 1995.

Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Μηχανουργική Τεχνολογία,
Τόμος ΙΙ –1: Τεχνολογία Κατεργασιών Κοπής των Μετάλλων, 1993, Εκδόσεις ΖΗΤΗ.

Εργαστηριακές Ασκήσεις

Υπολογιστικές Ασκήσεις


Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
50%
Πρόοδοι:
20%
Μελέτες:
20%
Ασκήσεις:
10%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
55

Εκπόνηση

Μελέτη:
 25
Ασκήσεις:
15