ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM818 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: ΕΚ1
Κωδικός Γραμματείας: ΕΝ3500
Εξάμηνο:
8° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Διδάσκων:
Τσιακάρας Παναγιώτης
 
 
 

Σκοπός
Το μάθημα των Προηγμένων Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας διδάσκεται στο 8ο Εξάμηνο του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στόχος του είναι η εκμάθηση της λειτουργίας και η κατανόηση μη συμβατικών συστημάτων μετατροπής ενέργειας όπως είναι οι κυψελίδες καυσίμου, τα φωτοβολταικά κελιά, τα συστήματα ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης, τα συστήματα προώθησης με ιόντα.
Περιεχόμενα
Καύσιμα: συμβατικά, εναλλακτικά., Βιομάζα, Εισαγωγή στην Καταλυτική Καύση. Καταλυτικές Μέθοδοι για την Μετατροπή της Ενέργειας: Καταλυτικοί Στρόβιλοι, Καταλυτικοί Καυστήρες. Ενέργεια και Περιβάλλον, Τεχνικές Καταλυτικής Καύσης για τη Μείωση των Αέριων Ρύπων. Συστήματα για την Απευθείας Μετατροπή της Ενέργειας: Ηλεκτροχημικά Στοιχεία Καυσίμου, Φωτοβολταϊκά κελιά Θερμοηλεκτρικά Συστήματα. Προωθητικά Συστήματα με Ιόντα, Ελεγχόμενη Θερμοπυρηνική σύντηξη.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία
  1. Φραγκιαδάκης Ι.Ε., "Φωτοβολταϊκά Συστήματα", 2η Έκδοση, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσαλλονίκη, 2007.
  2. Joshua and Kaia Tickell, «From the Fryer to the fuel tank. The complete guide to using Vegetable Oil as an alternative Fuel», Second Edition, Green Teach Publishing, 1999.
  3. A.W. Culp, «Principles of Energy Conversion», McGraw Hill Series in Mechanical Engineering, Second Edition, 1991.
  4. E.S. Cassedy, P.Z. Grossman, “Introduction to Energy Resources, Technology and Society”, Second Edition, Cambridge University Press, 1998.
Εργαστηριακές Ασκήσεις

1) Μέτρηση απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος

2) Λειτουργία Κυψελίδας Καυσίμου

3) Συνδυασμένο σύστημα κυψέλης καυσίμου με φωτοβολταϊκό για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

4) Εισαγωγή στα συστήματα αντιρυπαντικής τεχνολογίας (αναλυτές αερίων, αέρια χρωματογραφία, φασματογράφος μάζας, καταλυτικοί αντιδραστήρες).

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διάλεξη.
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
50%
Ασκήσεις:
50%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
50

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20
Ασκήσεις:
30