ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM800 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ0902
Εξάμηνο:
8° (Εαρινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Διδάσκων:
Λυμπερόπουλος Γιώργος
 
 
 

Σκοπός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τις 11/3/2020 ενεργοποιήθηκε το eClass του μαθήματος. Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα καλούνται να εγγραφούν στο eClass για να έχουν πρόσβαση στο υλικό και τις ανακοινώσεις του μαθήματος.

Οι εξετάσεις του μαθήματος γίνονται με κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Οι εξεταζόμενοι μπορούν να φέρουν μαζί τους μόνον μέχρι πέντε (5) φύλλα Α4 σημειώσεων γραμμένα μπρός πίσω.

-------------

Ο στόχος του μαθήματος είναι η διδασκαλία μεθόδων λήψης αποφάσεων για την διοίκηση της παραγωγής και συγκεκριμένα για τον σχεδιασμό, έλεγχο και προγραμματισμό της παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή στην Διοίκηση Παραγωγής. Προβλέψεις. Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής. Έλεγχος Αποθεμάτων. Προγραμματισμός Απαιτούμενων Υλικών (MRP). Χρονικός Προγραμματισμός Παραγωγής.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Nahmias, S., Production and Operations Analysis, 6E, McGraw-Hill: Series in Operations and Decision Sciences, 2009.

Λυμπερόπουλος, Γ. Σημειώσεις του Μαθήματος ''Σχεδιασμός και Προγραμματισμός Παραγωγής'', Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2000.

Ιωάννου, Γ., Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα-Πειραιάς, 2005.

Shim, J.K. and Siegel, J.G., Διοίκηση Εκμετάλλευσης (μεταφρ.), Εκδόσεις Κλειδάριθμος: Σειρά Οικονομία και Επιχείρηση, Αθήνα, 2002.

Παππής, Κ., Προγραμματισμός Παραγωγής, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα-Πειραιάς, 1995.

Ψωϊνός, Δ.Π., Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Τόμος 2: Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1994.

Προαπαιτούμενα
MM104MM305
Εργαστηριακές Ασκήσεις
 
Υπολογιστικές Ασκήσεις
 
Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική, tutoring (εάν χρειαστεί).
Μέθοδος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, ασκήσεις
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
40%
Πρόοδοι:
40%
Ασκήσεις:
20%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
56
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 42
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
52
Μελέτες (Projects):
0