ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

MM700 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Κατηγορία Μαθήματος: Προπτυχιακό
Τύπος Μαθήματος: Υ3
Κωδικός Γραμματείας: ΟΠ0901
Εξάμηνο:
7° (Χειμερινό)

Διάρκεια:

5 ώρες/εβδ.
ECTS Units:
6
Τομέας:
Οργάνωσης Παραγωγής & Βιομηχανικής Διοίκησης
Κατεύθυνση:
Οργάνωση Παραγωγής & Βιομηχανική Διοίκηση
Διδάσκων:
Σαχαρίδης Γιώργος
 
 
 

Σκοπός

O στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση προβλημάτων που σχετίζονται με τη σχεδίαση και τη λειτουργία ενός εργοστασίου. Παρουσιάζονται και αναλύονται μέθοδοι για την προετοιμασία των βασικών αποφάσεων που καθορίζουν τόσο τη σχεδίαση – επιλογή θέσης, οργάνωση των μέσων και μεθόδων παραγωγής και διοικητικής δομής – όσο και τη λειτουργία ενός εργοστασίου στον τομέα της παραγωγής – προγραμματισμός παραγωγής και εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής, οργάνωση εργασίας και στρατηγικές προμηθειών.

Περιεχόμενα
Σχεδιασμός προϊόντων – επιλογή και ανάπτυξη προϊόντων. Στρατηγική διαδικασιών & σχεδιασμός παραγωγικής ικανότητας – τύποι διαδικασιών, παραγωγική ικανότητα εξοπλισμού, ανάλυση νεκρού σημείου και αξιολόγηση επενδύσεων. Στρατηγική θέσης – επιλογή τοποθεσίας, μέθοδοι αξιολόγησης παραγόντων, ελαχιστοποίησης κόστους μεταφοράς και προτύπου μεταφοράς. Στρατηγική χωροταξικής διάταξης. Ανθρώπινοι πόροι & σχεδιασμός εργασιών – σχεδίαση επάνδρωσης, μέτρηση και δειγματοληψία εργασίας. Στρατηγική προμηθειών – κάθετη ολοκλήρωση, διαχείριση προμηθειών και αγορά just-in-time. Στρατηγική οργανωτικής δομής.
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Μαθήματος (Syllabus)
Βιβλιογραφία

Λυμπερόπουλος Γ., (1998). Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις.

Shim J.K. & Siegel J.E., (1999). Διοίκηση Εκμετάλλευσης. Γ. Κατσαντώνης (επιμ. μετάφρασης), Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Δημητριάδης Σ.Γ. & Μιχιώτης Α.Ν., (2007). Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων. Εκδόσεις Κριτική.

Ιωάννου Γ., (2005). Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών. Εκδόσεις Σταμούλη.

Παππής Κ.Π., (1993). Διοίκηση Παραγωγής. Εκδόσεις Σταμούλη.

Ψωϊνός Δ.Π., (1993). Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Τόμος 1: Σκοπιμότητα Δημιουργίας και Σχεδίαση. Εκδόσεις Ζήτη.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Ελληνική
Μέθοδος Διδασκαλίας
διαλέξεις - ασκήσεις
Αξιολόγηση
Τελικές Εξετάσεις:
70%
Ασκήσεις:
30%
Φόρτος Εργασίας (σε ώρες)

Παρακολούθηση

Παραδόσεις:
50
Εργαστήρια:
0
Αίθουσα Η/Υ:
0
Φροντιστήρια:
0
Επισκέψεις σε Εργοστάσια:
0
Παρουσιάσεις:
0

Εκπόνηση

Μελέτη:
 20
Τεχνικές Αναφορές Εργαστηρίων:
0
Υπολογιστικές Εργασίες
0
Ασκήσεις:
20
Μελέτες (Projects):
0